Virtuelt lanseringsseminar

Ragnar Andreas Audunson ragnar at oslomet.no
Thu Oct 1 14:18:55 CEST 2020


DIGITAL BOKLANSERING - LIBRARIES, ARCHIVES AND MUSEUMS AS DEMOCRATIC SPACES IN A DIGITAL WORLD
Det forskningsrådsfinansierte prosjektet Almpub har i fire år utforsker bibliotekene i tillegg til arkivene og museene som arenaer for demokrati i en digital tid. Boka Libraries, Archives and Museums as Democratic spaces in a Digital Age oppsummerer hovedfunnene prosjektet. Boka er tilgjengelig på https://www.degruyter.com/view/title/543672?language=en&result=1&rskey=5rbNIs.

Mandag 5. Oktober arrangeres et virtuelt lanseringsseminar fra 1600 til 1700. Seminaret strømmes fra OsloMet, men prosjektmedarbeidere fra Tromsø, Sverige, Danmark, Tyskland og Ungarn vil delta og bidra.

Presentasjonene vil være på engelsk

Lenke til seminaret er:
https://youtu.be/c0eo8HKv42E

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201001/db05275a/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list