Individ-variant av Feide (eller plug-in) for enkel tilgang til digitalisert litteratur/artikler?

Tore Ferner torfer at pvv.org
Mon Sep 28 16:10:21 CEST 2020


Hei,

Særordningen med tilgang til norske tidsskrifter for alle under Korona
er nå over:
https://www.nb.no/utvidet-tilgang/

Tilgang til digitalisert litteratur, både norsk og internasjonal, hos
UNIT eller Nasjonalbiblioteket via Feide gjør livet enkelt, gitt at man
er knyttet til rett type institusjon.

Er man ikke tilknytte rett type institusjon, blir det straks mye mer
pes, særlig for tidsskriftartikler siden man da må forholde seg til et
villniss av publikasjoner og elendige betalingsløsninger.
Noen som vet om en kommersiell portal som gir noe av de samme praktiske
forenklingene som Feide?

Feide:
https://www.feide.no/

Jeg ser for meg noen viktige aktører som kunne trenge enklere tilgang
til ((c)-beskyttet) forskning/litteratur:

- sivile organisasjoner
- skriveprosjekter ikke tilknyttet (utdannings)institusjoner
- amatører

  - - -

Sånn apropos, en slags norsk, kunnskapspolitisk idé:

Jeg tenker også at når litteratur er digitalisert så gir det mindre
mening å ekskludere grupper og individer, som ikke er tilknyttet
utdannings- eller forskningsinstitusjoner, fra de klassiske
UNIT-tjenestene: Den samme infrastruktur som gir studenter og forskere
eksklusiv tilgang til litteratur kunne allmenngjøres for alle, mot
individuell betaling, fx abonnementsordninger, men "administrert
kollektivt" (en slags semi-kommersiell utvidelse av bibliotekstanken).
Det kunne rent teknisk løses med en kommersiell tjenesteleverandør mot
Feide, og så kunne de filtrere bort alt digitalisert materiale som er
sensitivt (fx pga personvern).
Tjenesteleverandøren kunne være et AS som kjøres av et selskap med
spesiell konsesjon fra staten. Sett fra Feide sitt ståsted behøver ikke
det innebære noe merarbeid så lenge alle penge- og
administrasjonsbekymmer håndteres innen AS'et, og dette kan finansiere
eventuelle merutgifter for UNITs abonnementer.
Eller hvis ikke et AS, Nasjonalbiblioteket kunne kanskje kjøre en
Feide-plug-in for betalende individer??

Bare et idémyldringsinnfall.

Nå kan kanskje denne semi-kommersielle ideen virke uforenlig med
bibliotekstanken, men den tekniske og betalingsmessige forenklingen
ville jo være enorm, noe som kan ses på som en økonomisk "utjevning" av
organisatorisk art. Virker noe anakronistisk at akademikere og studenter
skal ha enerett på slike forenklinger. (Selv om man låner bøker gratis
på biblioteket er jo ikke buss- eller bilturen dit gratis ...)

Dessverre bruker Feide Google-tjenester, så sånn sett er en
generalisering av Feide en dårlig idé, men likevel...

Mvh
Tore Ferner


More information about the Biblioteknorge mailing list