Re: NOLUG møte om digital lesing

Anders Ericson frilanders at gmail.com
Sun Sep 13 12:04:51 CEST 2020


Med andre ord, Thomas, kan biblioteket, om det ønsker det og får
gjennomslag for det, framstå som Den Trygge/Private Lesekroken, eller noko
sånt? Sikkert eit pluss for mange.

Men til punkt 3: Har du nokon referanse til dette i USA?
Bibliotekforeininga ALA skriv vel her at det ikkje er sånn - i 48 statar +
2:

Prior to the PATRIOT Act, these principles were articulated through
existing laws, still on the books in 48 states and the District of Columbia
to protect the confidentiality of library records. Two additional states
have similar policies established by letters from their attorney generals.
Also, during the ALA annual conference in July 2005, ALA passed a
resolution urging Congress to allow Section 215 of the USA PATRIOT Act to
sunset.
http://www.ala.org/advocacy/patriot-act

Elles skreiv eg i fjor «heile» historikken rundt utlånsdata og personvern
(om USA eit stykke nedi der):
https://bibliotekettarsaka.com/2019/04/15/om-krimforfattaranes-sviktande-bibliotekkunnskapar-eller/

Om landet vårt skreiv eg der: «DLD fører ikkje til at PST kjem på norske
bibliotek
<https://www.bokogbibliotek.no/arkiv2/tidligere-utgaver/nr-6-2008/datalagringsdirektivet-og-bibliotekene>
og
krev å få sjå lånardata.» (sjå lenke til sak i Bok og bibliotek)

Helsing
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com


søn. 13. sep. 2020 kl. 07:04 skrev Thomas Gramstad <
thomas.gramstad at ub.uio.no>:

> Jeg leser mye digitalt og har stor nytte og glede av det, men det
> er også fortsatt store utfordringer ved det. Så her er tre
> forslag til vinkling/spørsmål på NOLUG-møtet:
>
> Når du leser en E-bok, så må du som oftest gå ut fra at det er
> noen som ser over skulderen på deg -- noen vet og følger med på
> hva du leser. Noen vet også antagelig hvor langt du har kommet i
> boka, og når du leser.
>
> Det er godt dokumentert at når folk vet eller tror de blir
> overvåket, så endrer de atferd. Denne nedkjølingseffekten
> (chilling effect)[1] fører til selvsensur -- f eks at folk ikke
> tør å ytre seg på sosiale medier eller i debatter av frykt for
> sanksjoner fra sine sosiale miljøer, arbeidsgiver osv. Det er
> dokumentert i Norge at slik selvsensur er et stort og økende
> problem[2].
>
> Mulig vinkling og spørsmål blir dermed:
>
> 1. Fører digitale bøker til selvsensur både mht å snakke om det
> man har lest og mener, såvel som at lesere velger bort (ikke tør
> å oppsøke) kontroversielle emner og bøker?
>
> 2. Kan bibliotekene gi mer trygghet til lesere og lånere? Eller
> er det heller slik at bibliotekene vil bidra til utryggheten ved
> å f eks bevare oversikter i lang tid over hvilke bøker en låner
> har lånt på biblioteket? Slik historikk kan ha potensiell stor
> verdi for bibliotek som kan skreddersy tilbud og henvendelser til
> lånerne, og fremstå som mer relevante i en politisk og økonomisk
> krevende tid.
>
> 3. Men hvis slik lånerhistorikk bevares og eksisterer vil den
> være av stor interesse for mange andre aktører. I USA er det f
> eks nå vanlig at politi kan møte opp på bibliotek med
> dommergodkjent uleveringserklæring for låneres lånehistorikk
> eller "liste over alle som har lånt denne boka/bøker om dette
> emnet".
>
> Det kan hjelpe til med å oppklare kriminalitet. Men det kan også
> kan gjøre at bibliotek bidrar til selvsensur og svekket
> demokrati.
>
> E-bøker, overvåkning, statistikk, lånerhistorikk, selvsensur --
> en salig suppe som i økende grad integreres, koordineres og
> effektiviseres med kunstig intelligens og Big Data, og ikke minst
> automatisert ansiktsgjenkjenning. Og i bakgrunnen vokser slike
> ting som Kinas sosiale kredittsystem frem[3,4].
>
>
> Mulige personer:
>
> Bjørn Remseth (Telenor, EFN)
> https://www.rollemodell.no/profil/bjorn-remseth/
>
> Silvija Seres
> https://www.athenas.no/flx/foredragsholdere/silvija-seres/
>
>
> Kilder/lenker:
>
> [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Chilling_effect
>
> [2] Camilla Wernersen: Ny studie: Vi tør ikke ytre upopulære
> meninger
>
> https://www.nrk.no/norge/ny-studie_-_-vi-tor-ikke-ytre-upopulaere-meninger-1.12048342
>
> [3] Digitalt diktatur - Kinesisk poengsystem
>
> https://politikkogmakt.cappelendamm.no/kat/leksjon.html?tid=2405713&sek=2315195#oid=t-2405716
>
> [4] Jonas Skybakmoen: De sju drøyeste tiltakene: Slik overvåker
> Kina egne innbyggere i 2018
>
> https://filternyheter.no/de-sju-droyeste-tiltakene-slik-overvaker-kina-egne-innbyggere-i-2018/
>
> --
> Thomas Gramstad
> thomas at gramstad.no
> "Briefly, nothing and nobody in the Culture is exploited." -- Iain M Banks
>
>
> On Thu, 10 Sep 2020, Petter Naess wrote:
>
> > Supert at denne lista har gjenoppstått, mange takk for det!
> > NOLUG planlegger et møte omkring temaet digital kontra analog lesing, og
> > ønsker innspill om aktuelle vinklinger og aktører. Vi tenker å be
> professor
> > Anne Mangen dele erfaringer fra den store e-read forskningsinitiativet (
> >
> https://lesesenteret.uis.no/om-lesesenteret/presseklipp/lesing-i-en-digital-tidsalder-article128586-12766.html
> )
> > men det kunne også være interessant å trekke in noen skole- og/eller
> > næringspolitiske betraktninger, som f.eks. Mimir Kristjansson, Gaute
> > Brochman og Bjørn Gabrielsen har gjort i avisinnlegg/bøker nylig.
> > Kunnskapsminister Guri Melby på sin side avblåser hele debatten som
> > utdatert:
> > https://klassekampen.no/utgave/2020-08-10/kaller-debatten-utdatert:
> > – Debatten om hvor skadelig skjermbruken er, har hemmet skolen i mange
> år.
> > Om elevene skal bruke de digitale ressursene eller ikke, er derfor en
> > debatt vi egentlig er ferdig med.
> > Forslag om vinklinger, andre perspektiver, relevante personer, tas imot
> med
> > takk!
> --
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200913/06b886f2/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list