Re: NOLUG møte om digital lesing

Thomas Gramstad thomas.gramstad at ub.uio.no
Sun Sep 13 17:43:52 CEST 2020


Veldig bra om biblioteket kunne fremstå som Den Trygge Lesekroken 
ja. Mange som kan trenge noe slikt, f eks varslere, gravende 
journalister, overgrepsofre ... listen kan gjøres veldig lang.

Gamle systemer som Bibsys slettet lånerhistorikk idet boka ble 
levert tilbake. I nyere systemer er det vel ofte standard 
innstilling at det blir lagret? Iallfall at 
systemkunden/biblioteket kan velge å lagre det. Kanskje 
biblioteker bør la være å velge det -- iallfall bør det 
diskuteres og tenkes gjennom.

En annen side av problematikken er muligheten for å kunne bruke 
en søkedatamaskin, terminal eller publikumsmaskin "anonymt" -- 
dvs uten å legge igjen identitet på maskinen, selv om man kanskje 
må identifisere seg med kort til biblioteket for å få adgang til 
biblioteket eller det aktuelle rommet i biblioteket.

Til punkt 3: Såvidt jeg har forstått hjemler Patriot Act i USA 
den type utleveringer. Biblioteket kan protestere, men må evt i 
siste omgang bøye seg for lovhjemlet krav. Se f eks 
https://sfpl.org/about-us/confidentiality-and-usa-patriot-act

Og allerede lenge før Patriot Act:
FBI Begins Visiting Libraries
https://www.govtech.com/security/FBI-Begins-Visiting-Libraries.html

En beslektet problemstilling:
Hong Kong security law: Pro-democracy books pulled from libraries
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53296810

-- 
Thomas Gramstad
thomas at gramstad.no
"Briefly, nothing and nobody in the Culture is exploited." -- Iain M Banks


On Sun, 13 Sep 2020, Anders Ericson wrote:

> Med andre ord, Thomas, kan biblioteket, om det ønsker det og 
> får gjennomslag for det, framstå som Den Trygge/Private 
> Lesekroken, eller noko sånt? Sikkert eit pluss for mange.
>
> Men til punkt 3: Har du nokon referanse til dette i USA?
> Bibliotekforeininga ALA skriv vel her at det ikkje er sånn - i 48 statar +
> 2:
>
> Prior to the PATRIOT Act, these principles were articulated through
> existing laws, still on the books in 48 states and the District of Columbia
> to protect the confidentiality of library records. Two additional states
> have similar policies established by letters from their attorney generals.
> Also, during the ALA annual conference in July 2005, ALA passed a
> resolution urging Congress to allow Section 215 of the USA PATRIOT Act to
> sunset.
> http://www.ala.org/advocacy/patriot-act
>
> Elles skreiv eg i fjor «heile» historikken rundt utlånsdata og personvern
> (om USA eit stykke nedi der):
> https://bibliotekettarsaka.com/2019/04/15/om-krimforfattaranes-sviktande-bibliotekkunnskapar-eller/
>
> Om landet vårt skreiv eg der: «DLD fører ikkje til at PST kjem på norske
> bibliotek
> <https://www.bokogbibliotek.no/arkiv2/tidligere-utgaver/nr-6-2008/datalagringsdirektivet-og-bibliotekene>
> og
> krev å få sjå lånardata.» (sjå lenke til sak i Bok og bibliotek)
>
> Helsing
> Anders Ericson
> +4797775170
> https://bibliotekettarsaka.com
>
>
> søn. 13. sep. 2020 kl. 07:04 skrev Thomas Gramstad <
> thomas.gramstad at ub.uio.no>:
>
>> Jeg leser mye digitalt og har stor nytte og glede av det, men det
>> er også fortsatt store utfordringer ved det. Så her er tre
>> forslag til vinkling/spørsmål på NOLUG-møtet:
>>
>> Når du leser en E-bok, så må du som oftest gå ut fra at det er
>> noen som ser over skulderen på deg -- noen vet og følger med på
>> hva du leser. Noen vet også antagelig hvor langt du har kommet i
>> boka, og når du leser.
>>
>> Det er godt dokumentert at når folk vet eller tror de blir
>> overvåket, så endrer de atferd. Denne nedkjølingseffekten
>> (chilling effect)[1] fører til selvsensur -- f eks at folk ikke
>> tør å ytre seg på sosiale medier eller i debatter av frykt for
>> sanksjoner fra sine sosiale miljøer, arbeidsgiver osv. Det er
>> dokumentert i Norge at slik selvsensur er et stort og økende
>> problem[2].
>>
>> Mulig vinkling og spørsmål blir dermed:
>>
>> 1. Fører digitale bøker til selvsensur både mht å snakke om det
>> man har lest og mener, såvel som at lesere velger bort (ikke tør
>> å oppsøke) kontroversielle emner og bøker?
>>
>> 2. Kan bibliotekene gi mer trygghet til lesere og lånere? Eller
>> er det heller slik at bibliotekene vil bidra til utryggheten ved
>> å f eks bevare oversikter i lang tid over hvilke bøker en låner
>> har lånt på biblioteket? Slik historikk kan ha potensiell stor
>> verdi for bibliotek som kan skreddersy tilbud og henvendelser til
>> lånerne, og fremstå som mer relevante i en politisk og økonomisk
>> krevende tid.
>>
>> 3. Men hvis slik lånerhistorikk bevares og eksisterer vil den
>> være av stor interesse for mange andre aktører. I USA er det f
>> eks nå vanlig at politi kan møte opp på bibliotek med
>> dommergodkjent uleveringserklæring for låneres lånehistorikk
>> eller "liste over alle som har lånt denne boka/bøker om dette
>> emnet".
>>
>> Det kan hjelpe til med å oppklare kriminalitet. Men det kan også
>> kan gjøre at bibliotek bidrar til selvsensur og svekket
>> demokrati.
>>
>> E-bøker, overvåkning, statistikk, lånerhistorikk, selvsensur --
>> en salig suppe som i økende grad integreres, koordineres og
>> effektiviseres med kunstig intelligens og Big Data, og ikke minst
>> automatisert ansiktsgjenkjenning. Og i bakgrunnen vokser slike
>> ting som Kinas sosiale kredittsystem frem[3,4].
>>
>>
>> Mulige personer:
>>
>> Bjørn Remseth (Telenor, EFN)
>> https://www.rollemodell.no/profil/bjorn-remseth/
>>
>> Silvija Seres
>> https://www.athenas.no/flx/foredragsholdere/silvija-seres/
>>
>>
>> Kilder/lenker:
>>
>> [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Chilling_effect
>>
>> [2] Camilla Wernersen: Ny studie: Vi tør ikke ytre upopulære
>> meninger
>>
>> https://www.nrk.no/norge/ny-studie_-_-vi-tor-ikke-ytre-upopulaere-meninger-1.12048342
>>
>> [3] Digitalt diktatur - Kinesisk poengsystem
>>
>> https://politikkogmakt.cappelendamm.no/kat/leksjon.html?tid=2405713&sek=2315195#oid=t-2405716
>>
>> [4] Jonas Skybakmoen: De sju drøyeste tiltakene: Slik overvåker
>> Kina egne innbyggere i 2018
>>
>> https://filternyheter.no/de-sju-droyeste-tiltakene-slik-overvaker-kina-egne-innbyggere-i-2018/
>>
>> --
>> Thomas Gramstad
>> thomas at gramstad.no
>> "Briefly, nothing and nobody in the Culture is exploited." -- Iain M Banks
>>
>>
>> On Thu, 10 Sep 2020, Petter Naess wrote:
>>
>>> Supert at denne lista har gjenoppstått, mange takk for det!
>>> NOLUG planlegger et møte omkring temaet digital kontra analog lesing, og
>>> ønsker innspill om aktuelle vinklinger og aktører. Vi tenker å be
>> professor
>>> Anne Mangen dele erfaringer fra den store e-read forskningsinitiativet (
>>>
>> https://lesesenteret.uis.no/om-lesesenteret/presseklipp/lesing-i-en-digital-tidsalder-article128586-12766.html
>> )
>>> men det kunne også være interessant å trekke in noen skole- og/eller
>>> næringspolitiske betraktninger, som f.eks. Mimir Kristjansson, Gaute
>>> Brochman og Bjørn Gabrielsen har gjort i avisinnlegg/bøker nylig.
>>> Kunnskapsminister Guri Melby på sin side avblåser hele debatten som
>>> utdatert:
>>> https://klassekampen.no/utgave/2020-08-10/kaller-debatten-utdatert:
>>> – Debatten om hvor skadelig skjermbruken er, har hemmet skolen i mange
>> år.
>>> Om elevene skal bruke de digitale ressursene eller ikke, er derfor en
>>> debatt vi egentlig er ferdig med.
>>> Forslag om vinklinger, andre perspektiver, relevante personer, tas imot
>> med
>>> takk!


More information about the Biblioteknorge mailing list