frivillige-ateister -- Frivillige i Ateistene

 

Om frivillige-ateister

FORMÅL OG BRUKSOMRÅDE

Formålet til epostlisten frivillige-ateister er å sende epostmeldinger til frivillige hjelpere i foreningen Ateistene via en bestemt, felles epostadresse. Styret i Ateistene vil på den måten koordinere virksomhet som arrangementer, dugnader og andre eventer med og blant de frivillige, og informere om nyheter fra styret.

Frivillige-ateister kan også brukes til idémyldring (brain storming) om aktiviteter Ateistene kan sette i gang eller allerede jobber med, og alle frivillige inviteres til å bidra med å sende inn slike idéer og forslag.

EPOSTADRESSEN TIL FRIVILLIGE-ATEISTER

Epost-meldinger du får via epostlisten Frivillige-ateister vil være adressert til denne epostadressen:

frivillige-ateister@mailman.kunnskapsallmenning.no

Du kan svare eller poste til denne adressen når du har noe som er aktuelt å sende til alle de frivillige.
Merk at epostlisten er moderert, og at det kan ta noe tid før meldingen din blir gått gjennom og godkjent av en
liste-administrator for listen.


----------------------------------------------------------------

For å se arkivet over eposter sendt til denne listen, gå inn på frivillige-ateister Arkivet. (Arkivet er kun tilgjengelig for medlemmer av listen.)

Hvordan bruke epostlisten frivillige-ateister
For å sende en epost til alle på listen, send den til frivillige-ateister@mailman.kunnskapsallmenning.no.

Du kan melde deg på listen, eller endre innstillingene for ditt medlemsskap på listen nedenfor:

Melde deg på frivillige-ateister

Du kan melde deg på frivillige-ateister ved å fylle ut nødvendig informasjon nedenfor. Du vil motta en epost som ber deg bekrefte dette, slik at ikke andre skal kunne melde deg på listen mot din vilje. Dette er en skjult liste, som betyr at en liste over epostlistens medlemmer kun er tilgjengelig for listeadministratoren.

  Din epostadresse:  
  Navn (valgfritt):  
  Du kan skrive et passord i følgende felter. Dette gir en svak sikkerhet, men forhindrer at andre får tilgang til dine innstillinger. Ikke bruk et verdifullt passord, for passordet kan bli sendt til deg i klartekst via epost.

  Dersom du ikke skriver noe passord, vil du automatisk få tildelt et passord. Det vil bli sendt til deg så snart du har bekreftet din påmelding. Du kan senere be om å få passordet tilsendt, eller endre det.
  Ønsket passord:  
  Ønsket passord en gang til:  
  Velg språk for meldinger:  
Medlemmer av frivillige-ateister
(Listen over medlemmer er kun tilgjengelig for listens administrator.)

Skriv inn administratoradresse og passord for å se listen over medlemmer:

Administratoradresse: Passord:   

For å endre dine personlige innstillinger for listen (f.eks. leveringsmodus, få tilsendt/endre passord, eller melde deg ut av listen frivillige-ateister), skriv inn din epostadresse:

Dersom du lar feltet stå tomt, vil du bli spurt om epostadressen din


Epostlisten frivillige-ateister administreres av frivillige-ateister-owner at mailman.kunnskapsallmenning.no
Administrativ side for frivillige-ateister (krever innlogging)
Liste over alle epostlister på mailman.kunnskapsallmenning.no

Delivered by Mailman
version 2.1.29
Programmert i Python GNU's Not Unix Debian Powered