FSCONS 2017 i Oslo

Thomas Gramstad thomas at ifi.uio.no
Fre 20. Mai 2016 23:09:24 CEST


Hei,

FSCONS er den årlige konferansen for fri programvare og fri
kultur i Gøteborg, første eller andre helg i november. Jeg er en
av organisatorene, og det er alltid både mye spennende folk og
bra foredrag og diskusjoner.

Program og video av foredrag fra tidligere år finnes på
www.fscons.org .

I 2017 vil FSCONS bli avholdt i Oslo! Sannsynligvis på Ifi.

Kan du tenke deg å være med i teamet for FSCONS i Oslo 2017? Svar
i såfall på denne meldingen. Vi starter opp litt med
planleggingen allerede nå.

Thomas Gramstad


Mer informasjon om epostlisten frikultur-events.