Invitation, JP Barlow: Who has sovereignty in cyberspace?

Thomas Gramstad thomas at efn.no
Fre 9. Nov 2012 20:08:26 CET


MØTE: JOHN PERRY BARLOW: HVEM STYRER NETTET?


For invitation and info in English, please see
http://www.facebook.com/events/405895186150960/



Piratpartiet og EFN arrangerer møte i Oslo 16 november 2012, på
Mesh Norway i Oslo. John Perry Barlow er æresgjest og hovedtaler.
Barlow er forfatter, bonde, og internett-aktivist. Han var med å
starte EFF i 1990 og har skrevet flere toneangivende essay om
nettet.

Tema for Barlows tale:
Who has sovereignty in cyberspace?
Hvem styrer nettet?

Talen holdes på engelsk.

Håkon Wium Lie innleder møtet, og vil også lede spørsmål og
kommentarer fra salen etter talen.

Her er mer om Barlow:
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Perry_Barlow

Og her er mer om møtet:
http://www.facebook.com/events/405895186150960/

Intervjuer, fotosesjoner og TV- og videoopptak kan avtales
med kontaktpersonene nedenfor.


Kontaktpersoner for arrangementet:

Håkon Wium Lie
epost: haakon at piratpartiet.no
mobil: 9019 2217

Hans Jørgen Lysglimt
epost: hans at runbox.com
mobil: 92410510

Thomas Gramstad
epost: thomas at efn.no
mobil: 4817 6875


Denne teksten og plakater for møtet finnes her:
http://efn.no/barlow/


-----------------------------------------------------------------

Piratpartiet er under oppstart i Norge, og vil arbeide spesielt
med de 5 kjerneområdene:
Styrke individ og personvern
Fremme kunnskap og kultur, reform av opphavsrett og patenter
Demokratisk reform med distribuert direktedemokrati
Lovfestet nettnøytralitet, økt nettutbygging og standardisering
Styrke satsingen på teknologi og innovasjon
http://piratpartiet.no/
http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Piratpartiets_s%C3%B8yler


EFN arbeider for dine borgerrettigheter i IT-samfunnet, for
nettverks- og delingskultur, personvern og frihet fra overvåkning,
åpne standarder, brukerstyrt programvare, retten til å kopiere, og
styrking av det digitale sivilsamfunnet, m.m.
www.efn.no


Mer informasjon om epostlisten frikultur-events.