<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<!--[if !mso]><style>v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style><![endif]--><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Georgia;
        panose-1:2 4 5 2 5 4 5 2 3 3;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:#0563C1;
        text-decoration:underline;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="NO-BOK" link="#0563C1" vlink="#954F72" style="word-wrap:break-word">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><b>Sametingsrådet lanserer prosjektet Les for meg / Lågå munji / Loga munnje / Lohkh munnjien i Bodø på Stormen bibliotek den 27. oktober under Samisk språkuke. Prosjektet skal oppmuntre voksne til å lese høyt, synge, rime, joike og prate
 med barn.<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Sametingsrådet inviterer foreldre og alle andre som møter samiske barn i hverdagen til å følge seminaret digitalt eller på Stormen bibliotek. Programmet er publisert på Sametingets nettside og Facebook side. Ansatte på helsestasjoner og
 bibliotek er spesielt invitert til å delta på seminaret og tiltaket.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Målet med tiltaket Les for meg! er å styrke samisk språk, øke interesse for samiskspråklig litteratur, og legge til rette for leselyst. Tidlig språkstimulering er viktig for at barnet senere skal bli en god leser, glad i bøker og få et
 stort ordforråd.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Å lese høyt for barnet gjør med andre ord barnet bedre rustet for livet. I samarbeid med helsestasjoner og bibliotek vil det bli delt ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn og deres foreldre.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">– Forskning viser at lesing i hjemmet er avgjørende for barnas språkutvikling og leseferdigheter. Ved å sitte med en voksen som leser i bøker, blir barna kjent med hva bokstaver og ord er, og vil ha lettere for å lese selv. Dette vil på
 sikt kunne føre til økt bruk av samisk språk og en interesse for samisk litteratur i senere alder, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR).
<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><u><span style="color:#0070C0"><a href="https://sametinget.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=310&MId1=7"><span style="font-size:15.0pt;color:#0070C0">Les mer om arrangementet 27. oktob</span><span style="font-size:15.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:#0070C0">er</span></a><o:p></o:p></span></u></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Les mer om prosjektet på sametingets nettside: <span style="color:#0070C0">
<a href="https://sametinget.no/sametingets-bibliotek/les-for-meg-sprak-fra-forste-stund/"><span style="font-size:15.0pt;color:#0070C0">sametinget.no/lesformeg</span></a></span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<div>
<div style="margin-top:15.0pt;margin-bottom:15.0pt">
<div class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial",sans-serif;color:#777777;mso-fareast-language:NO-BOK">
<hr size="2" width="100" style="width:75.0pt" align="left">
</span></div>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:10.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:#777777;text-transform:uppercase;mso-fareast-language:NO-BOK">Sámediggi<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:7.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:#777777;text-transform:uppercase;mso-fareast-language:NO-BOK">Sametinget<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-top:7.5pt"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:#777777;mso-fareast-language:NO-BOK">Liv Inger Lindi<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Georgia",serif;color:#777777;mso-fareast-language:NO-BOK">Fágajođiheaddji/Fagleder<br>
Girjerajus/Bibliotek<o:p></o:p></span></i></p>
</div>
<p class="MsoNormal" style="margin-top:7.5pt"><span style="font-size:8.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:#777777;mso-fareast-language:NO-BOK">Ávjovárgeaidnu 50<br>
N-9730 Kárášjohka<br>
telefuvdna: +47 78 47 40 57 <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top:7.5pt"><span style="font-size:8.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:#777777;mso-fareast-language:NO-BOK"><a href="http://www.samediggi.no"><span style="color:#F05D2A;text-decoration:none">www.samediggi.no</span></a><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div>
<div class="MsoNormal"><span style="font-family:"Arial",sans-serif;color:#777777;mso-fareast-language:NO-BOK">
<hr size="2" width="100" style="width:75.0pt" align="left">
</span></div>
</div>
</div>
</body>
</html>