Hei bibliotekfolk, - tilsette og brukarar! Saman med Insam i Drammen arbeider eg for tida med eit kartleggingsprosjekt. Vi skal presentere bibliotek som har fått nybygg, halde på med ombygging, blitt del av til dømes eit kulturhus eller har tenkt heilt nytt i bygget dei held til i. Når det gjeld det siste tenker vi på til dømes endringar i gamle signalbygg. Generell oppussing/ommøblering reknar vi ikkje inn. Vi har ei liste allereie, men det er nok mykje vi ikkje har oversikt over/veit om. Vi er glade for alle tips! Skriv gjerne til meg direkte om du ikkje ønskjer å skrive på lista. <div><br></div><div dir="auto">Helsing </div><div dir="auto">Mariann Schjeide</div>