<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<style type="text/css" style="display:none;"> P {margin-top:0;margin-bottom:0;} </style>
</head>
<body dir="ltr">
<div style="font-family:Calibri,Helvetica,sans-serif; font-size:12pt; color:rgb(0,0,0)">
<p class="x_MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;margin:0cm 0cm 0.0001pt; font-size:11pt; font-family:Calibri,sans-serif; color:rgb(32,31,30); background-color:rgb(255,255,255)">
Ved Gol bibliotek er det ledig bibliotekar 100 % fast stilling.</p>
<p class="x_MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;margin:0cm 0cm 0.0001pt; font-size:11pt; font-family:Calibri,sans-serif; color:rgb(32,31,30); background-color:rgb(255,255,255)">
<br>
</p>
<div class="x_MsoNormal" style="margin: 0px 0cm 0.000133333px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(32, 31, 30); background-color: rgb(255, 255, 255);">
<span style="color:rgb(68, 68, 68);font-family:"Open Sans", Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:small;background-color:rgb(255, 255, 255);display:inline !important">Vi søker ein bibliotekar med primært ansvar for bibliotektenesta for Gol vidaregåande skule.
 I tillegg til samarbeidet med skulen sine avdelingar om faglitteratur og rettleiing av tilsette og elevar, vil bibliotekaren vera ein viktig samarbeidspartnar og bidragsytar i arbeidet med språk, litteratur, leselyst og kjeldebruk.</span><br>
</div>
<div class="x_MsoNormal" style="margin: 0px 0cm 0.000133333px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(32, 31, 30); background-color: rgb(255, 255, 255);">
<span style="color:rgb(68, 68, 68);font-family:"Open Sans", Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:small;background-color:rgb(255, 255, 255);display:inline !important"><br>
</span></div>
<p class="x_MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;margin:0cm 0cm 0.0001pt; font-size:11pt; font-family:Calibri,sans-serif; color:rgb(32,31,30); background-color:rgb(255,255,255)">
Sjå utlysinga her:</p>
<div class="x_MsoNormal" style="margin: 0px 0cm 0.000133333px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(32, 31, 30); background-color: rgb(255, 255, 255);">
<br>
</div>
<div class="x_MsoNormal" style="margin: 0px 0cm 0.000133333px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(32, 31, 30); background-color: rgb(255, 255, 255);">
<a href="https://gol.easycruit.com/vacancy/2732453/177467?iso=nn" id="LPlnk260235">Gol kommune Kulturavdelinga - Bibliotekar 100 % fast stilling (easycruit.com)</a><br>
</div>
<p class="x_MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;margin:0cm 0cm 0.0001pt; font-size:11pt; font-family:Calibri,sans-serif; color:rgb(32,31,30); background-color:rgb(255,255,255)">
<br>
</p>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Helvetica,sans-serif; font-size:12pt; color:rgb(0,0,0)">
<p class="x_MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri, sans-serif;color:rgb(32, 31, 30);background-color:rgb(255, 255, 255)">
<span style="margin:0px;font-size:12pt">Velkomen som søkar!</span></p>
<p class="x_MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri, sans-serif;color:rgb(32, 31, 30);background-color:rgb(255, 255, 255)">
<span style="margin:0px;font-size:12pt"><br>
</span></p>
<p class="x_MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri, sans-serif;color:rgb(32, 31, 30);background-color:rgb(255, 255, 255)">
<span style="margin:0px;font-size:12pt"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;background:white">
<span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:#1F497D;mso-fareast-language:NO-BOK;mso-no-proof:yes">Mvh</span><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:#201F1E;mso-fareast-language:NO-BOK;mso-no-proof:yes"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;background:white">
<span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:#1F497D;mso-fareast-language:NO-BOK;mso-no-proof:yes">Karin Bjørge, biblioteksjef</span><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:#201F1E;mso-fareast-language:NO-BOK;mso-no-proof:yes"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;background:white">
<span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:#1F497D;mso-fareast-language:NO-BOK;mso-no-proof:yes">Gol bibliotek</span><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:#201F1E;mso-fareast-language:NO-BOK;mso-no-proof:yes"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;background:white">
<span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:#1F497D;mso-fareast-language:NO-BOK;mso-no-proof:yes">Tlf. 32 02 92 80<o:p> </o:p></span></p>
</span>
<p></p>
<p class="x_MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:11pt;font-family:Calibri, sans-serif;color:rgb(32, 31, 30);background-color:rgb(255, 255, 255)">
<br>
</p>
<img size="8604" contenttype="image/png" unselectable="on" tabindex="-1" style="max-width: 100%; user-select: none;" data-outlook-trace="F:1|T:1" src="cid:970e81f4-003a-4a42-84e1-f26fe1138aa2"><img size="3594" contenttype="image/png" unselectable="on" tabindex="-1" style="max-width: 100%; user-select: none;" data-outlook-trace="F:1|T:1" src="cid:5c974b40-f47d-4a6b-92b7-f1b05bf647b4"><br>
</div>
</body>
</html>