<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:Wingdings;
        panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:#0563C1;
        text-decoration:underline;}
p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph
        {mso-style-priority:34;
        margin-top:0cm;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:0cm;
        margin-left:36.0pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
span.EmailStyle17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        color:windowtext;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
/* List Definitions */
@list l0
        {mso-list-id:978221881;
        mso-list-type:hybrid;
        mso-list-template-ids:-1312632776 -236309448 134807555 134807557 134807553 134807555 134807557 134807553 134807555 134807557;}
@list l0:level1
        {mso-level-start-at:0;
        mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:-;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-font-family:Calibri;}
@list l0:level2
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:o;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:"Courier New";}
@list l0:level3
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0A7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Wingdings;}
@list l0:level4
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0B7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Symbol;}
@list l0:level5
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:o;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:"Courier New";}
@list l0:level6
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0A7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Wingdings;}
@list l0:level7
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0B7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Symbol;}
@list l0:level8
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:o;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:"Courier New";}
@list l0:level9
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0A7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Wingdings;}
ol
        {margin-bottom:0cm;}
ul
        {margin-bottom:0cm;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="EN-GB" link="#0563C1" vlink="#954F72" style="word-wrap:break-word">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK">Gratulerer til Universitetsbiblioteket, OsloMet og direktør Lars Egeland med 10 mill fra Dep’et! Pengene skal gå til samlokalisering og fornying av dette viktige biblioteket.
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK"><a href="https://khrono.no/gir-over-100-mill-kroner-til-oppgradering-av-bygg/587038">https://khrono.no/gir-over-100-mill-kroner-til-oppgradering-av-bygg/587038</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK">Jeg håper man kan holde to tanker i hodet i den gode planleggingsprosessen som har pågått en stund: Vi må se på biblioteket som STED, men i like stor grad som FUNKSJON. Forskningsstøtte er viktig. Undervisningsoppdraget
 har blitt stemoderlig behandlet av institusjonene i jakt på mer forskningspenger og status. Men det er mulig å gå på to bein:
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK"><o:p> </o:p></span></p>
<ul style="margin-top:0cm" type="disc">
<li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1"><span lang="NO-BOK">FoUU der U-ene står for både Utviklingsarbeid og Undervisning<o:p></o:p></span></li></ul>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK">UB på OsloMet har gjort godt arbeid med dette. Bokskapet inngår i denne satsningen. Det er nå også utlyst nye faste stillinger til Bokskapet. Her er det også nå nettopp levert inn manus til nytt digitalt læreverk bibliotekarenes
 som undervisere under tittelen «BibliotekDidaktikk» med førstebibliotekar Karen Marie Øvern ved UB/NTNU-Gjøvik som redaktør.
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK">Følg med på denne lista! Kommer før sommer’n.
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK">Når det gjelder bibliotekarenes undervisningsoppdrag og det å utvikle digitale læreverk for feltet – og alle andre fagfelt – trenger vi ny sjangerutvikling der faglærere (og bibliotekarer) arbeider fram sine ferdigheter
 digitalt, dokumentfaglig og faglitterært. <a href="http://courses.moocahuset.no/?page_id=173">
http://courses.moocahuset.no/?page_id=173</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK">Du er invitert!<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK">Helge Høivik<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-BOK"><o:p> </o:p></span></p>
</div>
</body>
</html>