<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<!--[if !mso]><style>v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style><![endif]--><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;}
span.EpostStil19
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        color:windowtext;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="NO-BOK" link="#0563C1" vlink="#954F72">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="mso-fareast-language:EN-US">Eieren er funnet.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-fareast-language:EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-fareast-language:EN-US">Ingen av oss forstår hvorfor materialet har havnet hos oss, men det får være et av livets store mysterier!<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-fareast-language:EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">
<v:stroke joinstyle="miter" />
<v:formulas>
<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0" />
<v:f eqn="sum @0 1 0" />
<v:f eqn="sum 0 0 @1" />
<v:f eqn="prod @2 1 2" />
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth" />
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight" />
<v:f eqn="sum @0 0 1" />
<v:f eqn="prod @6 1 2" />
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth" />
<v:f eqn="sum @8 21600 0" />
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight" />
<v:f eqn="sum @10 21600 0" />
</v:formulas>
<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect" />
<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t" />
</v:shapetype><v:shape id="Bilde_x0020_1" o:spid="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;margin-left:1.15pt;margin-top:15.65pt;width:77.25pt;height:23.5pt;z-index:-251657216;visibility:visible;mso-wrap-style:square;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0;mso-wrap-distance-left:9pt;mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt;mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute;mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:absolute;mso-position-vertical-relative:text;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0;mso-width-relative:page;mso-height-relative:page'>
<v:imagedata src="cid:image001.png@01D709BE.7DE4ECB0" o:title="" croptop="14386f" cropbottom="13587f" cropleft="6838f" cropright="-1f" />
</v:shape><![endif]--><![if !vml]><span style="mso-ignore:vglayout;position:absolute;z-index:-1895824384;margin-left:2px;margin-top:21px;width:103px;height:31px"><img width="103" height="31" style="width:1.0729in;height:.3229in" src="cid:image002.png@01D709BE.7DE4ECB0" v:shapes="Bilde_x0020_1"></span><![endif]><span style="font-size:9.0pt;color:#1F497D">Med
 vennlig hilsen<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:10.0pt;color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:10.0pt;color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:10.0pt;color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:10.0pt;color:#1F497D">Eileen Fredriksen<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;color:#1F497D">Spesialbibliotekar<br>
Nordre Follo bibliotek, avd. Ski<br>
Tlf. (+47) 97 71 42 93 / 64 91 49 10<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;color:#1F497D">Besøksadresse Åsenvn. 6 | 1400 Ski<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;color:#1F497D"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;color:#1F497D">Nordre Follo kommune I Besøksadresse Idrettsvn. 8 I Postboks 3010 I 1402 Ski I Sentralbord 02178</span><span style="color:#1F497D"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-fareast-language:EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="mso-fareast-language:EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<div>
<div style="border:none;border-top:solid #E1E1E1 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><b>Fra:</b> Eileen Fredriksen <br>
<b>Sendt:</b> mandag 22. februar 2021 15:52<br>
<b>Til:</b> biblioteknorge@kunnskapsallmenning.no<br>
<b>Emne:</b> Hvilket bibliotek eier denne?<o:p></o:p></p>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black">Vi mottok på fredag denne dobbelt-DVDen sammen med resten av innlånet. Tittelen finnes imidlertid ikke som bestilt i vårt fjernlån,  og DVD-er ikke merket på noen som helst måte, verken stempel,
 etikett eller med penn. Vi vet derfor ikke hvor vi skal returnere den. Det eneste jeg har klart å finne ut er at verdien på RFID-brikkene er <b>k20005995</b>.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black"><o:p> </o:p></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black">Er det noen som vedkjenner seg denne, eller vet hvordan jeg skal finne ut hvem som er eier? Jeg finner bare bøker i Oria.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black"><o:p> </o:p></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><i><span style="font-size:12.0pt;color:black">Illness management and recovery : personalized skills and strategies for those with mental health disorders </span></i><span style="font-size:12.0pt;color:black"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black"><o:p> </o:p></span></p>
</div>
<div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black"><o:p> </o:p></span></p>
</div>
<div id="Signature">
<div>
<div>
<p><span style="color:black"> <o:p></o:p></span></p>
<p><span style="color:black"> <o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size:9.0pt;color:black">Med vennlig hilsen</span><span style="color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p><b><span style="font-size:10.0pt;color:black"><img width="103" height="31" style="width:1.0729in;height:.3229in" id="_x0000_i1025" src="cid:8c7babc9-65c0-4418-8c06-91926cbead09"></span></b><span style="color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p><b><span style="font-size:10.0pt;color:black"> </span></b><span style="color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p><b><span style="font-size:10.0pt;color:black"> </span></b><span style="color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p><b><span style="font-size:10.0pt;color:black">Eileen Fredriksen</span></b><span style="color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size:9.0pt;color:black">Spesialbibliotekar<br>
Nordre Follo bibliotek, avd. Ski<br>
Tlf. (+47) 97 71 42 93 / 64 91 49 10</span><span style="color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size:9.0pt;color:black">Nordre Follo kommune I Besøksadresse Idrettsvn. 8 I Postboks 3010 I 1402 Ski I Sentralbord 02178</span><span style="color:black"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;color:black"><o:p> </o:p></span></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>