<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:#0563C1;
        text-decoration:underline;}
span.EmailStyle17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        color:windowtext;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-family:"Calibri",sans-serif;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="EN-US" link="#0563C1" vlink="#954F72">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-NYN">Eg synest den nye tearurusen for sjanger og form er verd å nemna her på lista. Dette er jo ikkje nye metadata i katalogane, men no er termar samla i ein felles struktur av Nasjonalbiblioteket, Bokbasen og Biblioteksentralen
 i samarbeid. Dermed ligg det an til at desse tre aktørane bruker same ord for same sjanger framover. Eg tenker dette er eit steg mot meir einsarta data i bibliotekkatalogane, utan at det treng å gå ut over lokale behov.
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-NYN"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-NYN">Eg har fått vera med å kikka på nynorsktermane i arbeidet med tesaurusen, det er mykje interessant blant dei termane.
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-NYN"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-NYN"><a href="https://bibliotekutvikling.no/2021/02/18/norsk-tesaurus-for-sjanger-og-form-og-nasjonalbibliotekets-vokabulartjeneste-nbvok/">https://bibliotekutvikling.no/2021/02/18/norsk-tesaurus-for-sjanger-og-form-og-nasjonalbibliotekets-vokabulartjeneste-nbvok/</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-NYN"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-NYN"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-NYN">Beste helsing<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-NYN">Marit Kristine Ådland<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-NYN">OsloMet – Institutt ABI<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NO-NYN"><o:p> </o:p></span></p>
</div>
</body>
</html>