<div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr"><br>Date: Fri, Jan 8, 2021 at 3:54 PM<br>Subject: Leseforståelse: skjerm og papir<br>To:  <<a href="mailto:biblioteknorge@mailman.kunnskapsallmenning.no" target="_blank">biblioteknorge@mailman.kunnskapsallmenning.no</a>></div><br><div dir="ltr">Leseforståelse: skjerm og papir<br>NOLUG inviterer til Zoom møte med <a href="https://www.uis.no/nb/profile/1746" target="_blank">professor Anne Mangen</a>, torsdag 14.januar, 2021, kl.14:00.<br><br>Mye er sagt, skrevet og synset om hvordan digitalisering påvirker våre kognitive-, konsentrasjons- og læreevner, og kunnskap og forskning omkring disse temaene vokser stadig i omfang. Et særlig relevant spørsmål i skjermsamfunnet er hvorvidt leseforståelsen varierer vesentlig mellom skjerm- og papirlesing.<br>Anne Mangen er professor ved Lesesenteret , det nasjonale senteret for leseforskning og leseopplæring ved Universitetet i Stavanger, og vet trolig mer om dette enn noen andre i Norge.  Mer om Zoom-møtet med Anne Mangen kan du lese på <a href="http://nolug.no/" target="_blank">Nolugs websider.</a>  Vel møtt! <br><div><br></div><div>mvh, </div><div>Petter Næss</div></div>
</div></div>