SV: Bibliotekforvaltet norsk OER av digitale læreverk

Frode Bakken Frode.Bakken at usn.no
Thu Dec 30 16:31:56 CET 2021


Hei Helge

Meget bra fra deg men uansett må slikt som dette tas videre av nasjonale aktører - jeg antar i denne sammenhengen Bibliotekutvalget i UHR og Norsk bibliotekforening

https://www.uhr.no/strategiske-enheter/fellesstrategiske-enheter/uhr-bibliotek/

https://norskbibliotekforening.no/

Foreslår at du henvender skriftlig til disse to eller ber om møte for å drøfte og belyse saken - ev begge deler

Med hilsen Frode BakkenFra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegne av Helge Høivik via Biblioteknorge
Sendt: torsdag 30. desember 2021 13:28
Til: Biblioteknorge <biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
Emne: Bibliotekforvaltet norsk OER av digitale læreverk

Nå kaster internasjonale kapitalfond (hedge funds) sitt lystne blikk på utdanningsmarkedet, - 30 milliarder/år i Norge alene. På tide at norsk bibliotekvesen tar tak med systematiske oversikter og tilgang til OER-baserte digitale læreverk på norsk. UNIT's MOOC.NO var et godt tiltak, men har ikke tilstrekkelig driv og er både for lett og tungt «i toppen». Det nasjonale biblioteksystemet med UB-ene som kjerne har verdier, tradisjon og evne til å forene den nødvendige lokale forankringen og den lokale kompetanse med nasjonal tilgang for alle.
http://moocahuset.no/?p=31054<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmoocahuset.no%2F%3Fp%3D31054&data=04%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7Cf643eb32b6d045434eb308d9cb92299d%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637764651457256212%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=ws2W1vdS%2FYIy7eajjBWWq%2Bsc5FKNJS0F%2FEoVnicKiys%3D&reserved=0>

Helge Høivik
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211230/93bb2fba/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list