Digitalisering er bra, men ...

Anders Ericson frilanders at gmail.com
Wed Dec 22 22:19:51 CET 2021


Førstebibliotekar Åsne Høgetveit ved UiT skriv i spalta «Endelig mandag» på
Khrono.no om ny praksis når det gjeld pliktavlevering - no skal det berre
skje digitalt (som er rimeleg, logisk og bra på mange måtar, men med visse
konsekvensar):
https://bibliotekettarsaka.com/2021/12/22/digital-pliktavlevering-pluss-og-fleire-minus/

Dette hadde eg venta ei stadfesting av her, men, nei:
https://bibliotekutvikling.no/nyheter/

Og ikkje her:
https://www.nb.no/pliktavlevering/

Kan nokon hjelpe? Fleire er sikkert interesserte

Helsing
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211222/72104f13/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list