SV: Kulturfond igjen - hvor er Tøyeneffekten?

Eileen Fredriksen Eileen.Fredriksen at nordrefollo.kommune.no
Mon Dec 20 13:42:17 CET 2021


Den kom med pulje 12, som vi mottok i forrige uke.


[cid:image002.png at 01D7F5A7.66B3EC50]Med vennlig hilsenEileen Fredriksen
Spesialbibliotekar
Nordre Follo bibliotek, avd. Ski
Tlf. (+47) 97 71 42 93 / 64 91 49 10
Besøksadresse Åsenvn. 6 | 1400 Ski

Nordre Follo kommune I Besøksadresse Idrettsvn. 8 I Postboks 3010 I 1402 Ski I Sentralbord 02178Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegne av ebbe.helberg--- via Biblioteknorge
Sendt: mandag 20. desember 2021 10:11
Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Emne: Kulturfond igjen - hvor er Tøyeneffekten?

SIKKERHETSADVARSEL! Dette er en ekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke på mulig svindel! Ikke åpne vedlegg eller klikk på lenker hvis du er usikker på avsenderen.

Leser i KK at Bjarte Breiteigs «Tøyeneffekten» er utsolgt.

https://klassekampen.no/utgave/2021-12-17/rammes-av-trykkeriko
Førsteopplaget var på 1700 eksemplarer. Trekker man fra frieksemplarer og leveransen til Kulturrådets innkjøpsordning, betyr det at under 1000 bøker ble lagt ut for salg.

Så hvor er k-fondeksemplarene?

God jul!


Mvh Ebbe Helberg
Filialleder/litteraturformidler
Tlf 51625256
Riska bibliotek
www.sandnesbibliotek.no<http://www.sandnesbibliotek.no/>
https://www.facebook.com/riskabibliotek

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211220/f70b9ed9/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 5845 bytes
Desc: image001.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211220/f70b9ed9/attachment-0002.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.png
Type: image/png
Size: 3408 bytes
Desc: image002.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211220/f70b9ed9/attachment-0003.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list