SV: Liste over bøker som kommer på Kulturfond - hvor finner vi disse?

Oddmund Kårevik oddmund.karevik at enebakk.kommune.no
Wed Dec 8 14:04:54 CET 2021


Hei.

Enig med at det har blitt vanskeligare å navigere.

Voksen kulturfond skjønn er her: (automatisk)

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/automatisk-innkjopsordning-skjonnlitteratur-voksne/tildelinger

Selektiv ordning er her:
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/selektiv-innkjopsordning-skjonnlitteratur-voksne/tildelinger

Barn skjønn er her (automatisk)
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/automatisk-innkjopsordning-skjonnlitteratur-barn-og-unge/tildelinger

Og Barn - (selektiv) er her
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/selektiv-innkjopsordning-skjonnlitteratur-barn-og-unge/tildelinger

Her er ei oversikt over resten av ordningane.
https://www.kulturradet.no/litteratur/vis-artikkel/-/innkjopsordningane-for-litteratur

Og du vil komme inn på listene ved å trykke på «se vedtaklister»

Venleg helsing frå

Oddmund Kårevik
Enebakk bibliotek

Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegne av Liv Henriette Primberg via Biblioteknorge
Sendt: onsdag 8. desember 2021 13:24
Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Emne: Liste over bøker som kommer på Kulturfond - hvor finner vi disse?

Vi har vært ute av Kulturfondordningen noen år, men det siste året har vi fått tildelt kasser med voksen skjønnlitteratur. Så vil vi gjerne søke, slik vi gjorde før, for å finne ut om en tittel kommer på Kulturfond, og i hvilken forsendelse. Dette var veldig enkelt forrige gang vi fikk Kulturfondbøker, men nå klarer vi ikke finne noe nettsted som tilbyr en slik tjeneste. Det må være noe vi ikke forstår her, så vil altså gjerne ha et tips om hvor vi skal gå for å søke frem: kommer denne tittelen på Kulturfond, og i hvilken forsendelse?

Mvh
Henriette Primberg
Bibliotekar
Vågen videregående skole
4306 SANDNES

________________________________

Hvis du ikke er rett mottaker til denne e-posten, vennligst kontakt avsender, og slett e-posten.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211208/b76a3b94/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list