Ny rapport om arkivering og åpenhet i staten

Hydle, Birgit BHY at riksrevisjonen.no
Wed Dec 8 09:49:07 CET 2021


Riksrevisjonen har nettopp levert Stortinget sin flunkende nye rapport «Riksrevisjonens oppfølging av Dokument 3:10 (2016-2017) om arkivering og åpenhet i statlig forvaltning<https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2021-2022/oppfolging-av-undersokelse-om-arkivering-og-apenhet-i-statlig-forvaltning/>». Serietittel: Dokument 3:3 (2021-2022) i serien Stortingsforhandlinger<https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=87058>.
Kort Facebook-video<https://www.facebook.com/riksrevisjonen/videos/445604127183864>
Kort fortalt - hva fant vi?

·    Gjennomsnittlig journalføringstid i staten har økt.

·    Intetsigende og like titler gjør det vanskelig å finne dokumenter.

·    Praksisen med forhåndsunntak har økt selv om dette kun skal brukes unntaksvis.

·    Justis- og beredskapsdepartementet har i liten grad fulgt opp anbefalingene fra 2017.

·    Arkivverket har utarbeidet et nytt og lett tilgjengelig veiledningsmateriell, gjennomført langt flere tilsyn, og tatt viktige initiativer til nytenkning og testing av digitale løsninger og metoder.

Med vennlig hilsen
Birgit Hydle, spesialbibliotekar
Riksrevisjonen, https://www.riksrevisjonen.no<https://www.riksrevisjonen.no/>
Tlf.: +4722241047
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211208/403a161e/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list