Call for papers: Seminar for bibliotekenes nettverk for ph.d.-støtte - 28.–29. april 2022 på NMBU, Ås

Dagmar Bettina Ludwig bettina.ludwig at nmbu.no
Tue Dec 7 08:01:12 CET 2021


Velkommen til seminar for bibliotekenes nettverk for ph.d.-støtte - 28.–29. april 2022 på NMBU, Ås

Tema: Utfordringer og muligheter for støtte i en hybrid verden

De siste to årene har vært preget av store endringer i hvordan vi underviser, veileder, og støtter ph.d.-kandidater. Vi har gått hele veien fra fysisk til heldigitalt, og endt opp et sted midt imellom. Hybrid er imidlertid noe mer enn bare en kombinasjon og stiller nye krav til oss og vår kunnskap.
Vi ser derfor behov for å kartlegge hvilke tilbud stipendiatene finner tilfredsstillende, og hvilke som må forbedres. Vi søker av den grunn svar på flere spørsmål: Har forventningene til bibliotekenes digitale kunnskap og verktøybruk endret seg? Vil ph.d.-ene tilbake til det «gamle», basert på fysiske møter i bibliotekenes lokaler, eller er den «tradisjonelle» tilnærmingen passé? Er det behov for å utvikle nye plattformer som legger bedre til rette for hybrid undervisning og veiledning? Hvordan gjør vi i så fall det, og hvilke funksjoner må være tilgjengelig for at stipendiatene skal få et best mulig tilbud?
Hvordan stiller vi som støtter ph.d.-ene oss til denne utviklingen? Hva har dere prøvd ut og landet på? Har dere eksempler på noe som har fungert, eller nettopp ikke? For eksempel: Podcaster, webinarer, digitale møteplasser, fysiske møteplasser eller fullhybride opplegg (fysisk og digitalt samtidig)? Ser dere forskjell på hvilke temaer som fungerer best med fysisk eller digital deltagelse?

Send inn ditt bidrag / Call for papers
Vi inviterer nå deg til å sende inn ditt bidrag til programmet:

  *   Presentasjoner skal ha en varighet på 15-20 minutter. Presentasjoner kan holdes fysisk i Ås eller digitalt.
  *   Kom gjerne også med forslag til tema for gruppesamtaler/diskusjon.
  *   Frist for innsending er 20. januar 2022. Send inn via nettskjema: https://nettskjema.no/a/234649#/page/1
  *   Spørsmål kan stilles til Bettina Ludwig bettina.ludwig at nmbu.no<mailto:bettina.ludwig at nmbu.no> eller Birgit Hvoslef Dahl birgit.hvoslef.dahl at nmbu.no<mailto:birgit.hvoslef.dahl at nmbu.no>

Praktisk om seminaret
Vi planlegger seminaret i en hybrid versjon. Kollegaer som vil delta fysisk er velkommen på NMBU på Ås rett utenfor Oslo. Passer det bedre for deg å delta digitalt, er du velkommen til å være med via Zoom.
Vi håper på mange gode foredrag, og ønsker også å legge til rette for at deltagerne har god tid til å snakke sammen og dele erfaringer, både digitalt og fysisk.

Da er det bare å starte å skrive, og ikke nøl med å ta kontakt med Birgit eller meg! All informasjon finner dere også her: https://www.phdontrack.net/nettverk/seminar/index.html

Hilsen

Bettina Ludwig

Universitetsbibliotekar
NMBU – Ås
Tel: +4767230422<tel:+4767230422>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211207/db721cac/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list