SV: Debatt om privatøkonomi

Elin Bekkebråten Sjølie elin.bekkebraten.sjolie at ralingen.kommune.no
Thu Dec 2 11:13:33 CET 2021


Hei,

Kunne det vært aktuelt å invitere politikere, f.eks. lokalpolitikere? Evt. andre politikere eller samfunnsdebattanter el.l.?

Forslag:
Mímir Kristjánsson, Rødt-politiker og forfatter av bl.a. boka «Mamma er trygda»
Lene Drange, som bl.a. snapper om personlig økonomi og medforfatter av boka «Snaponomi» og forfatter av boka «Pengeplanen»
Silje Sandmæl, som bl.a. har vært programleder i økonomiprogram på TV og skrvet boka «Pengekarusellen»
Kjetil Gyberg, forfatter av boka «Boligdrømmen»

…og så finnes det sikkert mange andre. 😊


Med vennlig hilsen,

Elin Bekkebråten Sjølie
Ungdomsbibliotekar / systemansvarlig
Rælingen bibliotek
Tlf.: 63 83 5241 / 63 83 52 43

[cid:image002.png at 01D7E76B.4CC7ABF0]
www.rælingenbibliotek.no<http://www.rælingenbibliotek.no/>
www.facebook.com/RalingenBibliotek<http://www.facebook.com/RalingenBibliotek>
www.instagram.com/ralingenbibliotek<http://www.instagram.com/ralingenbibliotek>


Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegne av Ingrid Kornstad via Biblioteknorge
Sendt: torsdag 2. desember 2021 08:48
Til: biblioteknorge at mailman.kunnskapsallmenning.no
Emne: Debatt om privatøkonomi

Hei!

Nordre Follo bibliotek skal avholde en debatt rundt temaet «Hva skal vi bruke pengene på?», antageligvis knyttet opp mot presset på privatøkonomien som skapes av høyere strømpriser, renter på boliglån, økte priser på drivstoff, høyere boligpriser…
Problemet vi har støtt opp mot er at vi har problemer med å komme på gode debattanter.

Er det noen bibliotek der ute som har arrangert debatter eller andre arrangementer om økonomi, og har tips til gode deltakere?

Takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen
 [9DFDA7B]
Ingrid Kornstad
Bibliotekar
Nordre Follo bibliotek, avd. Ski
Tlf. (+47) 90 53 23 12 / 64 91 49 10
Nordre Follo kommune I Besøksadresse Idrettsvn. 8 I Postboks 3010 I 1402 Ski I Sentralbord 02178

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211202/0ae5d4b4/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.png
Type: image/png
Size: 4407 bytes
Desc: image002.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211202/0ae5d4b4/attachment-0002.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.png
Type: image/png
Size: 3157 bytes
Desc: image003.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211202/0ae5d4b4/attachment-0003.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list