RE: Invitasjon til sluttseminar for årets masterstudenter ved OsloMet- Endring i program

Ann Karin Flønes annflo at oslomet.no
Tue Nov 23 12:28:37 CET 2021


Hei,

Det har kommet en endring i programmet for høstens sluttseminar grunnet en kandidat som dessverre utgår fra høstens program.

Vedlagt finner dere oppdatert program.

Vennlig hilsen

Ann Karin Flønes
seniorrådgiver

Seksjon for Studieadministrasjon og internasjonalisering
Fakultet for samfunnsvitenskap
OsloMet - Storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus)
www.oslomet.no<http://www.oslomet.no/> - Ny viten, ny praksisFrom: Ann Karin Flønes
Sent: Thursday, November 18, 2021 12:25 PM
To: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Subject: Invitasjon til sluttseminar for årets masterstudenter ved OsloMet

Hei biblioteknorge,

Velkommen til presentasjon av høstens masterkandidater ved institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag!
På sluttseminaret presenterer studentene masteroppgaven sin for offentligheten.


Velkommen til presentasjon av høstens masterkandidater ved institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag: *  Masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskapSted: OsloMet, Eva Balkes hus - Pilestredet 48, rom P472
Tid: Onsdag 08. desember 2021 kl. 09:00
Program:


09:00 Åpning ved professor Pia Borlund (fagkoordinator for masterprogrammet bibliotek- og
informasjonsvitenskap)


09:15 Heidi Synnøve Bjerkholt Bodal
Forskningens synlighet: en undersøkelse i bruk av ulike indikatorer og verktøy for å måle forskningens synlighet
09:45 Kristoffer Berntsen
      What is in a recommendation? The case of the bX Article Recommender
10:15 Pause
10:30 Kristina Iankova
Folkebiblioteket som møteplass for ungdom: En kvalitativ studie av ungdommers bruk, opplevelser, inntrykk og ønsker av hovedbibliotekene i Fredrikstad, Sarpsborg og Moss.
11:00 Karen Margit Bostrøm Lillo
        Deling av forskningsdata - forskerens perspektiv

Lunsj for kandidater og veiledere kl. 11:45 - 12:30
12:30 Didrik Telle-Wernersen
        Perceived usefulness of Boolean queries: A user-centered study

13:00 Katharina Tõpfer
Universitets- og høgskolebibliotekenes rolle i forskningsformidling: en kvantitativ studie som kartlegger UH-bibliotekenes formidlingstiltak i Norge

13:30 Kristine Vårdal
      Folkebibliotek og digitale informasjonskanaler.

Vel møtt!


Vennlig hilsen

Ann Karin Flønes
seniorrådgiver

Seksjon for Studieadministrasjon og internasjonalisering
Fakultet for samfunnsvitenskap
OsloMet - Storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus)
www.oslomet.no<http://www.oslomet.no/> - Ny viten, ny praksis-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211123/2d5b73fa/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Presentasjon av h?stens masterkandidater .pdf
Type: application/pdf
Size: 284546 bytes
Desc: Presentasjon av h?stens masterkandidater .pdf
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211123/2d5b73fa/attachment-0001.pdf>


More information about the Biblioteknorge mailing list