Re: Litt mer om personvern i bibliotek - SV: Om sakprosa-, publikums- og personvernsvikten (Lahlum igjen ...). Men så om Helsebibliotekstøtte i legetidsskrift!

Anders Ericson frilanders at gmail.com
Fri Nov 19 13:15:01 CET 2021


Datatilsynet har også gode kjelder til dette
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personvernprinsippene/grunnleggende-personvernprinsipper/

Helsing
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com


fre. 19. nov. 2021 kl. 13:00 skrev Frode Bakken <Frode.Bakken at usn.no>:

> Dette var god oppdatert informasjon Anders Ericson - takk
>
>
>
> *Fra:* Anders Ericson <frilanders at gmail.com>
> *Sendt:* fredag 19. november 2021 12:55
> *Til:* Frode Bakken <Frode.Bakken at usn.no>
> *Kopi:* Biblioteknorge <biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
> *Emne:* Re: Litt mer om personvern i bibliotek - SV: Om sakprosa-,
> publikums- og personvernsvikten (Lahlum igjen ...). Men så om
> Helsebibliotekstøtte i legetidsskrift!
>
>
>
> Takk for elefantminnet ditt, Frode Bakken!
>
>
>
> Men så har det gått nokre år sidan 2009, ikkje minst kom for tre år sidan
> GDPR eller Personvernforordningen på norsk:
>
> https://no.wikipedia.org/wiki/Personvernforordningen
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fno.wikipedia.org%2Fwiki%2FPersonvernforordningen&data=04%7C01%7CFrode.Bakken%40usn.no%7C8853fc979b6748d6deba08d9ab53821f%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637729197423646761%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PpzlgTrFYW5i7tq%2FdTtbL18uB57xswNO80H0HfijrT0%3D&reserved=0>
>
>
>
> Så når Bing til dømes skriv: «... i dag følger et biblioteks plikt til å
> slette opplysninger av den helt generelle bestemmelsen
> i personopplysningsloven § 28», så blir det feil i 2021:
>
> https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_7#
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Fdokument%2FNL%2Flov%2F2018-06-15-38%2FKAPITTEL_7%23&data=04%7C01%7CFrode.Bakken%40usn.no%7C8853fc979b6748d6deba08d9ab53821f%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637729197423656717%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DQ4nBFYUTkOJzu3jW1ptacIMt2A%2FK5ezp9lj3gOKQ8k%3D&reserved=0>
> §28
>
>
>
> Det må vel vere dette som er mest sentralt i dag:
>
> https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Fdokument%2FNL%2Flov%2F2018-06-15-38%2FKAPITTEL_2%23KAPITTEL_2&data=04%7C01%7CFrode.Bakken%40usn.no%7C8853fc979b6748d6deba08d9ab53821f%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637729197423656717%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fnGAJtZvizbtFMFpiw2MZ%2B4ppW2UOVyDzpggbc9LHos%3D&reserved=0>
>
>
>
> Nasjonalbiblioteket har dette på nett (slikt burde de datere, NB!):
>
>
> https://bibliotekutvikling.no/juridiske-ressurser/om-taushetsplikt-utlan-til-barn-og-erstatningsansvar/
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekutvikling.no%2Fjuridiske-ressurser%2Fom-taushetsplikt-utlan-til-barn-og-erstatningsansvar%2F&data=04%7C01%7CFrode.Bakken%40usn.no%7C8853fc979b6748d6deba08d9ab53821f%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637729197423666673%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FCobcCz%2Fd%2F7F4CZqv3JhVM7wOBjsasCJsjCIk3kAzLk%3D&reserved=0>
>
>
>
> I tillegg burde systemleverandørane på bibliotekfeltet dokumentere at dei
> følgjer reglane.
>
>
> Helsing
> Anders Ericson
> +4797775170
>
> https://bibliotekettarsaka.com
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F&data=04%7C01%7CFrode.Bakken%40usn.no%7C8853fc979b6748d6deba08d9ab53821f%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637729197423666673%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=L2faCL33Be2s%2BAp8R6dmF1xE%2Brhqd2E74%2BKoEaAYRzY%3D&reserved=0>
>
>
>
>
>
> fre. 19. nov. 2021 kl. 11:18 skrev Frode Bakken <Frode.Bakken at usn.no>:
>
> Litt mer om personvern i bibliotek:
>
>
>
>
> https://bokogbibliotek.no/nr-1-2009/biblioteklog-personvern-historien-bak-en-forskriftsbestemmelse-540/
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbokogbibliotek.no%2Fnr-1-2009%2Fbiblioteklog-personvern-historien-bak-en-forskriftsbestemmelse-540%2F&data=04%7C01%7CFrode.Bakken%40usn.no%7C8853fc979b6748d6deba08d9ab53821f%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637729197423676631%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3YYb3LHJe5YZCNmUyMP4q6%2BIq2mxju5026jwIvEjt9c%3D&reserved=0>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> *Fra:* Biblioteknorge <
> biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> *På vegne av *Anders
> Ericson via Biblioteknorge
> *Sendt:* torsdag 18. november 2021 22:16
> *Til:* Biblioteknorge <biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
> *Emne:* Om sakprosa-, publikums- og personvernsvikten (Lahlum igjen ...).
> Men så om Helsebibliotekstøtte i legetidsskrift!
>
>
>
> https://bibliotekettarsaka.com
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F&data=04%7C01%7CFrode.Bakken%40usn.no%7C8853fc979b6748d6deba08d9ab53821f%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637729197423676631%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7vEV4pMG7alcZUcAttwpxHTjtGJwFFl71mQlqcRd3AQ%3D&reserved=0>
>
>
> Mest lesne denne veka
>
> ·  Arrangement-tørkekatastofen
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F2021%2F11%2F18%2Farrangement-torkekatastofen%2F&data=04%7C01%7CFrode.Bakken%40usn.no%7C8853fc979b6748d6deba08d9ab53821f%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637729197423686585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1os85uz0s8cLcinlFNFax0l9Tkq6vjWYal5YZriB8p8%3D&reserved=0>
>
> ·  Shocking!
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F2021%2F11%2F18%2Fshocking%2F&data=04%7C01%7CFrode.Bakken%40usn.no%7C8853fc979b6748d6deba08d9ab53821f%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637729197423686585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=E9WXXlXO8o0bEr8a1KnnAbR6CnVssSFa7AmZfFW2AVw%3D&reserved=0>
>
> ·  Kva skal vi gjere med Lahlum?
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F2021%2F11%2F16%2Fkva-skal-vi-gjere-med-lahlum%2F&data=04%7C01%7CFrode.Bakken%40usn.no%7C8853fc979b6748d6deba08d9ab53821f%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637729197423696541%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3W04jH199S%2FfRJp7gfNBuhdN8t9kVNkacAWYCsGT8vw%3D&reserved=0>
>
> ·  Meld deg på Biblioteknorge-lista igjen
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F2020%2F09%2F13%2Fmeld-deg-pa-nye-biblioteknorge-lista%2F&data=04%7C01%7CFrode.Bakken%40usn.no%7C8853fc979b6748d6deba08d9ab53821f%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637729197423696541%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dp1lC40kIvlrhsJGtDDwKDFSNSoEUeupCRa1i6t5oHA%3D&reserved=0>
>
> ·  Tix på biblioteket?
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F2021%2F11%2F16%2Ftix-pa-biblioteket%2F&data=04%7C01%7CFrode.Bakken%40usn.no%7C8853fc979b6748d6deba08d9ab53821f%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637729197423706500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZM8b9u%2Fg5MVgNKf3VS%2BaU%2FhC97YvSretxTRdctO3emA%3D&reserved=0>
>
> ·  IFLA-versjonen av Covid-19
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F2021%2F11%2F10%2Fifla-versjonen-av-covid-19%2F&data=04%7C01%7CFrode.Bakken%40usn.no%7C8853fc979b6748d6deba08d9ab53821f%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637729197423706500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=310AQDtf2fR5UJA%2BULUtceKPyyKceLtdD9RvbuwP7xQ%3D&reserved=0>
>
> ·  Sjokk x 2 - når det gjeld «Bokhylla»
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F2021%2F07%2F12%2Fsjokk-x-2-nar-det-gjeld-bokhylla%2F&data=04%7C01%7CFrode.Bakken%40usn.no%7C8853fc979b6748d6deba08d9ab53821f%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637729197423716447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ej8zxeANxzx5djY0Jn6d1ePexxt3L0ysWlG%2BySofjhE%3D&reserved=0>
>
> ·  Kulturvalkampen! - i 2004-5 ...
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F2021%2F09%2F13%2Fkulturvalkampen-i-2004-5%2F&data=04%7C01%7CFrode.Bakken%40usn.no%7C8853fc979b6748d6deba08d9ab53821f%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637729197423716447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Jg9BiKVszYaB5Z2AyEAdleFV1KsiKmZTXkWZtpJxZjU%3D&reserved=0>
>
> ·  Å kassere eller ikkje kassere
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F2020%2F10%2F09%2Fa-kaste-eller-ikkje-kaste%2F&data=04%7C01%7CFrode.Bakken%40usn.no%7C8853fc979b6748d6deba08d9ab53821f%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637729197423726401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5uF5dHbOw9i8K5odir6aCjZYGpUkY4cbfE%2B17JCFzcI%3D&reserved=0>
>
> ·
>
> Helsing
> Anders Ericson
> +4797775170
>
> https://bibliotekettarsaka.com
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F&data=04%7C01%7CFrode.Bakken%40usn.no%7C8853fc979b6748d6deba08d9ab53821f%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637729197423726401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9H%2Be%2B8eZE4K5hE86AEog72ypWz52M921sG6Ku5HAapc%3D&reserved=0>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211119/2a8263c7/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list