Re: Litt mer om personvern i bibliotek - SV: Om sakprosa-, publikums- og personvernsvikten (Lahlum igjen ...). Men så om Helsebibliotekstøtte i legetidsskrift!

Anders Ericson frilanders at gmail.com
Fri Nov 19 12:55:27 CET 2021


Takk for elefantminnet ditt, Frode Bakken!

Men så har det gått nokre år sidan 2009, ikkje minst kom for tre år sidan
GDPR eller Personvernforordningen på norsk:
https://no.wikipedia.org/wiki/Personvernforordningen

Så når Bing til dømes skriv: «... i dag følger et biblioteks plikt til å
slette opplysninger av den helt generelle bestemmelsen
i personopplysningsloven § 28», så blir det feil i 2021:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_7#§28

Det må vel vere dette som er mest sentralt i dag:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2

Nasjonalbiblioteket har dette på nett (slikt burde de datere, NB!):
https://bibliotekutvikling.no/juridiske-ressurser/om-taushetsplikt-utlan-til-barn-og-erstatningsansvar/

I tillegg burde systemleverandørane på bibliotekfeltet dokumentere at dei
følgjer reglane.

Helsing
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com


fre. 19. nov. 2021 kl. 11:18 skrev Frode Bakken <Frode.Bakken at usn.no>:

> Litt mer om personvern i bibliotek:
>
>
>
>
> https://bokogbibliotek.no/nr-1-2009/biblioteklog-personvern-historien-bak-en-forskriftsbestemmelse-540/
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> *Fra:* Biblioteknorge <
> biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> *På vegne av *Anders
> Ericson via Biblioteknorge
> *Sendt:* torsdag 18. november 2021 22:16
> *Til:* Biblioteknorge <biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
> *Emne:* Om sakprosa-, publikums- og personvernsvikten (Lahlum igjen ...).
> Men så om Helsebibliotekstøtte i legetidsskrift!
>
>
>
> https://bibliotekettarsaka.com
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F&data=04%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7Ce86dcbcb38aa49edd70d08d9aad89e80%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637728669616374946%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=haUfpX03%2Bd0pvuJMQJ%2BbiveUqRx5tk7zD1fA6xMIHNs%3D&reserved=0>
>
>
> Mest lesne denne veka
>
> ·  Arrangement-tørkekatastofen
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F2021%2F11%2F18%2Farrangement-torkekatastofen%2F&data=04%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7Ce86dcbcb38aa49edd70d08d9aad89e80%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637728669616384900%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DJS%2BSjA%2Bpd1w%2FWHyyCqu0Cej8%2BogCzA8%2B5kVP051Bk0%3D&reserved=0>
>
> ·  Shocking!
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F2021%2F11%2F18%2Fshocking%2F&data=04%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7Ce86dcbcb38aa49edd70d08d9aad89e80%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637728669616384900%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fdQ825Zo%2FcXALYVitacukcQ8LNOppprE6mqtMAYHVHg%3D&reserved=0>
>
> ·  Kva skal vi gjere med Lahlum?
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F2021%2F11%2F16%2Fkva-skal-vi-gjere-med-lahlum%2F&data=04%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7Ce86dcbcb38aa49edd70d08d9aad89e80%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637728669616394857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DYzhA1kecjIQP3wPHI0lU2dL0DqErNa%2B3Uv%2BHLiyK8w%3D&reserved=0>
>
> ·  Meld deg på Biblioteknorge-lista igjen
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F2020%2F09%2F13%2Fmeld-deg-pa-nye-biblioteknorge-lista%2F&data=04%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7Ce86dcbcb38aa49edd70d08d9aad89e80%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637728669616394857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7hNOlbq1zGy6IBxpSDXwR6tErcVrm0Pf303z9hFGDug%3D&reserved=0>
>
> ·  Tix på biblioteket?
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F2021%2F11%2F16%2Ftix-pa-biblioteket%2F&data=04%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7Ce86dcbcb38aa49edd70d08d9aad89e80%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637728669616404812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wsBgvOhr8UR6UUoT0TY%2BvBud1LR39ZuPEBG5dcC9%2Fn0%3D&reserved=0>
>
> ·  IFLA-versjonen av Covid-19
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F2021%2F11%2F10%2Fifla-versjonen-av-covid-19%2F&data=04%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7Ce86dcbcb38aa49edd70d08d9aad89e80%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637728669616404812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2hE4n%2FYrh2A7n%2Bsb6iaFcAGgEd460clCNdGHk6iVbOU%3D&reserved=0>
>
> ·  Sjokk x 2 - når det gjeld «Bokhylla»
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F2021%2F07%2F12%2Fsjokk-x-2-nar-det-gjeld-bokhylla%2F&data=04%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7Ce86dcbcb38aa49edd70d08d9aad89e80%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637728669616414770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hqmzjoZbdreMMjZyyYgeBrdSD7B7Qx5sCEgXdEMjlbY%3D&reserved=0>
>
> ·  Kulturvalkampen! - i 2004-5 ...
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F2021%2F09%2F13%2Fkulturvalkampen-i-2004-5%2F&data=04%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7Ce86dcbcb38aa49edd70d08d9aad89e80%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637728669616414770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jJbaoACX%2Fd9Ei0dSqaQCOBtPcGp%2Bhdpqli4XgHcQ67Y%3D&reserved=0>
>
> ·  Å kassere eller ikkje kassere
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F2020%2F10%2F09%2Fa-kaste-eller-ikkje-kaste%2F&data=04%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7Ce86dcbcb38aa49edd70d08d9aad89e80%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637728669616424726%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fwITiyt%2FL2GoLYo41LUbaTouc0Y35fYB%2F7ygib8Mgjg%3D&reserved=0>
>
> ·
>
> Helsing
> Anders Ericson
> +4797775170
>
> https://bibliotekettarsaka.com
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F&data=04%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7Ce86dcbcb38aa49edd70d08d9aad89e80%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637728669616424726%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uhayX0AqqT092ShzdxPFO%2BEfBieJokS0CIwm%2B71gJuk%3D&reserved=0>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211119/bd9ca0db/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list