Viktig beslutning ved OsloMet.

Helge Høivik helge at oslomet.no
Fri Nov 19 09:58:53 CET 2021


Jeg har skrevet både kort og langt om Bokskapet i UB ved OsloMet tidligere. Her er en sammenfatning av hva jeg tror dette handler om.

Bokskapet har nær 37.000 registrerte hrukere. Nær 300 fagfeller har tatt publiseringskurset 'PISA' som kvalifiserer til å publisere der.

Prosessen, som nå skal munne ut i en beslutning om Bokskapet forblir i UB eller flyttes til administrasjonen, har vært en drakamp i 3-4 år..Den uttrykker sentrale utdannings- og kunnskaps-politiske problemstillinger.

Bokskapet ble utviklet i Universitetsbiblioteket på grunnlag av UB's funksjon og historiske verdigrunnlag. Det er å gjøre kunnskapskilder åpent og fritt tilgjengelig for studenter, forskere, lærere og allmennheten. Det kalles samlingsutvikling som er uavheging av medium, - papir som digitalt.

Men UH-institusjonene lokkes og presses nå til å kommersialisere virksomheten. Her er digitale læringsressurser viktige. De gjøres om til markedsvarer for salg i utdanningsmarkedet,
men produseres av lærerne og forvaltes ('eies') av et lite ledersjikt.

Det er i lys av dette perspektivet man nå bør vurdere hvorfor det er så om å gjøre for OsloMet-ledelsen at Bokskapet blir lagt under sentraladministrasjonens kontroll.

Tidligere pro-rektor for utdanning og nå fungerende rektor Nina Waaler holder nøkkelen. Hvilken vei vil hun velge?

Hun er 1 av 3 kandidater til å bli ny rektor i 6 år, - muligens 10 -, ved Norges 3. største universitet. Denne avgjørelsen faller tidlig i desember.

Helge Høivik


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211119/91404f6b/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list