En tyv i natten

Oddmund Kårevik oddmund.karevik at enebakk.kommune.no
Wed Nov 17 15:25:35 CET 2021


Hei BibliotekNorge.

Ein lånar hos oss har bruk for ei bok.
Ho ønsker å kjøpe denne - fordi det etter hennar eigne ord er «ei veldig fin bok.»
Denne boka er så vidt eg ser særs vanskeleg å få tak i.
Kanskje det finst eit bibliotek som ikkje lenger treng sitt eksemplar og vil donere eller selge til oss så me kan formidle vidare til lånar?
Eg har prøvd Facebok-sida for bøker som ønsker nye heimar - og møtte vennlighet, men diverre fann me ikkje boka der.
Difor prøver eg her.

Det er eit kombidokument. Det er gitt ut midt på 1990-talet (1995?) og det er altså Fredrik Skagen som har skrive boka med tittel:
«En tyv i natten» (ISBN:
82-421-1236-3(ib) / . - 978-82-421-1236-1(ib)Med venleg helsing fra

Oddmund Kårevik
Biblioteksjef
Enebakk bibliotek
Avd. for kultur, integrering og forebygging
Enebakk kommune
Telefon: 95127375
E-post: oddmund.karevik at enebakk.kommune.no<mailto:oddmund.karevik at enebakk.kommune.no>
www.enebakk.kommune.no<http://www.enebakk.kommune.no/>

[Beskrivelse: Enebakklogo]


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211117/5b8f633b/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 1246 bytes
Desc: image001.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211117/5b8f633b/attachment-0001.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: En_tyv_i_natten_etterlysning.jpg
Type: image/jpeg
Size: 5520309 bytes
Desc: En_tyv_i_natten_etterlysning.jpg
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211117/5b8f633b/attachment-0001.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list