Praksisplasser våren 2022

Tor Arne Dahl torad at oslomet.no
Wed Nov 17 13:54:50 CET 2021


Kjære biblioteknorge!

Vi har behov for praksisplasser for våre førsteårsstudenter i bibliotek- og informasjonsvitenskap i perioden 7. mars - 8. april 2022. Praksisperioden inngår i emnet BIB1540 Profesjon og praksis<https://student.oslomet.no/studier/-/studieinfo/emne/BIB1540/2021/H%C3%98ST>.

Emnet består av en 25 dagers praksisperiode. 22 av disse dagene skal studentene utføre faglige arbeidsoppgaver i bibliotek eller andre informasjons- og kulturformidlende organisasjoner, og tre dager er til skriving av eksamen. I forkant av praksisperioden undervises det i profesjonsteori og -etikk. I etterkant skal studentene se egen praksiserfaring i relasjon til 1. studieårs pensum og undervisning.

Gi oss en tilbakemelding på et nettskjema<https://nettskjema.no/a/227470#/> hvis dere har lyst og anledning til å ta imot en eller flere studenter.

Vi kommer til å invitere bibliotekene til et digitalt infomøte om praksisperioden om kort tid.


Vennlig hilsen

Ann Charlotte Andersen, rådgiver
Tor Arne Dahl, instituttleder
Jamie Johnston, emneansvarlig
Kim Tallerås, studieprogramkoordinator

--
Tor Arne Dahl
OsloMet - storbyuniversitetet
Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211117/70e2247c/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list