To ledige stillinger ved NTNU Universitetsbiblioteket

Sølvi Karlsen solvi.karlsen at ntnu.no
Mon Nov 15 11:25:25 CET 2021


NTNU Universitetsbiblioteket har to ledige stillinger innenfor arbeidsområdet åpen vitenskap - forskningsstøtte. Tips gjerne aktuelle søkere om stillingene og del videre ??

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215255/raadgivning-innen-forskningsstoette

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215261/bibliometriker-data-scientist-data-manager


Med vennlig hilsen/ Kind regards
Sølvi Karlsen
Seksjonssjef/ Head of Section
Samlinger og digitale tjenester/ Collections and Digital Services
NTNU Universitetsbiblioteket/ NTNU Library
Tlf/ Phone: 73 55 96 76/ 95 29 31 35

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211115/fe050483/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list