Til forsvar for ikke-kommersielle og liberale universitet. Bibliotek i nøkkelfunksjon.

Helge Høivik helge at oslomet.no
Sun Nov 14 11:59:06 CET 2021


Etter 3 års strid med flere faglig tunge & enstemmige utredninger om å beholde Bokskapet i Universitetsbiblioteketved OsloMet står nå står slaget om å rive det hele ned. Bokskapet (https://bokskapet.oslomet.no) har pt 36.500 unike brukere.

Bokskapet er først og fremst et dokumentforvaltningssystem der biblioteket har ansvar for samlingsutvikling.

Som virksomhet faller det inn under universitetsbibliotekets klassiske kategorier for dette, men også kuratering, katalogisering og klassifikasjon (kat&klass) , gjenfinning og resepsjon/brukerstudier.  Dette er fagområdene som er kjernestoff i den landsdominerende bibliotekarutdanningen ved OsloMet som tilbyr hele studieløpet fra EVU og bachelor via mastergrad til Ph.D. samt egen forskning.

Vi ser konturene av et nytt regime der alle de tilsattes fagliglitterære bidrag gjøres til markedsvarer under sentralisert kontroll. Det skjer gjennom kommersialisering av kursforløp og av de digitale faglitterære tekstene for undervisningsformål.

Enten man jobber i universitets- og høgskolebibliotek, skolebibliotek eller folkebibliotek: Nå er tida for å ta dette på alvor. Ting skjer raskere under digitale vilkår. Følg med på de internasjonale utviklingstrekkene.

Mer på https://moocahuset.no/?p=30564

Helge Høivik
Dosent i digital dokumentalisme og elæring.
UB/OsloMet
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211114/ada6d904/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list