Kulturfondstafetten lanseres

Gunhild Nordbø gunhild.nordbo at rogfk.no
Tue Nov 9 14:44:37 CET 2021


Hei!

Vi lanserer nå første etappe av Kulturfondstafetten! Formidlere fra folkebibliotekene i Rogaland har laget videopresentasjoner av kulturfondbøkene som ble sendt ut i april og mai 2021, og disse er tilgjengelige for bibliotekansatte i hele Norge:

https://bibliotekutvikling.no/kurs/courses/kulturfondstafetten/

Kulturfondstafetten er et av satsingsområdene i prosjektet «Formidlingskompetanse i folkebibliotek»<https://bibliotekutvikling.no/formidlingskompetanse/> (FiF). FiF er et samarbeid mellom 10 fylkesbibliotek, og er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Kulturfondstafetten vil gjøre det mulig å holde seg oppdatert på nye kulturfondbøker, samtidig som den gir bibliotekansatte en øvingsarena for digital formidling.

Vi anbefaler at det organiseres fellesvisninger på personalmøter gjennom året.

Det vil legges ut presentasjoner fra flere fylker utover året. Fylkene går i gang etter hvert som det sendes ut flere puljer med kulturfondbøker til bibliotekene. Neste fylke som skal presentere bøker er Innlandet, deretter Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Viken, Agder og Vestland.

Vennlig hilsen

Gunhild Nordbø
Rådgiver
[Logo]
99291258
gunhild.nordbo at rogfk.no<mailto:gunhild.nordbo at rogfk.no>
Rogaland fylkesbibliotek
Arkitekt Eckhoffsgate 1
4010 Stavanger
www.rogfk.no<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rogfk.no%2F&data=04%7C01%7Ckristo%40trondelagfylke.no%7Cde2600a501264238913108d9a053152c%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637717100957903673%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VB4X4hBhwucDNLrgO1gpRFB9gJoBSrcInZxMVfnMmqk%3D&reserved=0>


________________________________

Hvis du ikke er rett mottaker til denne e-posten, vennligst kontakt avsender, og slett e-posten.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211109/43f2d3ca/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 3280 bytes
Desc: image001.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211109/43f2d3ca/attachment.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list