Sint lånar

Siri Beate Gjerde siri.beate.gjerde at nynorsk.no
Wed Oct 27 14:57:40 CEST 2021


Hei!

Vi fekk  telefon frå ein sint lånar i dag som bad oss slutte å sende purringar på sms. Men no er det sånn at personen er heilt ukjend, han har ikkje lånekonto hos oss og vi sender ikkje ut sms. Eg har namnet og telefonnummeret hans, er det nokon måte eg kan melde frå om sånn at rett bibliotek kan ta tak i det? (Han var ikkje interessert i å snakke meir med oss...)

Beste helsing

Siri Beate Gjerde
bibliotekar

Indrehovdevegen 176, 6160 Hovdebygda
Telefon 70 04 75 83 Mobil 90 02 80 47
nynorsk.no<https://www.nynorsk.no/>

[cid:image001.png at 01D7CB42.FCDCD550]

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211027/dfdcf22a/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 4089 bytes
Desc: image001.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211027/dfdcf22a/attachment.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list