Seminar om og for eldre på nett 11. november kl. 09.30-15 Sted: Hotell Jæren, Bryne

Aud Jorunn Hakestad Aud.Jorunn.Haugen.Hakestad at klepp.kommune.no
Thu Oct 21 10:34:45 CEST 2021


I forbindelse med avrunding av prosjekt "Verdensrommet" inviterer vi til erfaringsseminar om hvordan bruk av digitale møteplasser kan motvirke ensomhet hos eldre. Velkommen til en hyggelig og lærerik dag med utveksling av erfaringer mellom ansatte, frivillige og deltakere i prosjektet. Seminaret er gratis.

Lenke til påmelding: https://klepp.frivilligsentral.no/hendelse?konferanse---eldre-p%C3%A5-nett,-111121&Id=739698

Prosjekt "Verdensrommet" er støttet av Statsforvalteren i Rogaland med midler fra Helsedirektoratet og undersøker i hvilken grad digitale møterom, formidling av lokalkultur og historie og deling av digitalt innhold kan medvirke til at eldre kjenner seg mindre ensomme.

Gjennom prosjektet “Verdensrommet” har vi presentert digitale møterom for seniorer i Klepp, og motivere dem til å aktivt ta i bruk digitale møteplasser, og vise hvordan en kan være sosial på nye måter. Vi ønsker at flere hjemmeboende eldre skal bli mer aktive gjennom sosiale fellesskap på digitale møteplasser, for å forebygge ensomhet. Vi har lagt til rette for gode digitale tekniske løsninger, og gjort de tilgjengelige og forståelige. Dette skaper tilrettelagte aktivitetstilbud, med variert innhold i digitale møterom.

Foredragsholdere:

Kristin Ruud – Generalsekretær i Senior Norge Målet er å motivere for å være på nett og holde seg på nett Snakker litt om svindel - prøver å gjøre nettet mindre skummelt

Jostein Magnussen Jostein Magnussen, f. 1973 er Cand. Polit i psykologi frå NTNU. Han starta digitalbyrået Netlife i 2001, som nå er 100 ansatte og jobbar med digitale løysinger for store norske bedrifter og offentlege verksemder.

Han holder foredraget "Ny teknologi. Til glede eller gru?" De fleste er enige om at utviklinga av ny teknologi går fort, men det er mange ulike meininger om kva retning det tar oss i. Han tar for seg tre ulike teknologier, går gjennom hvordan de virker og hva de kan brukes til nå og i framtida. Så diskuterer vi hva slags konsekvenser dette har for oss som enkeltmenneske og samfunn.

Deler av seminaret (erfaringsutvekslingen) blir tatt opp og gjort tilgjengelig på https://www.youtube.com/channel/UC6DFAHUPqzICW9T1GcjbCGQ i etterkant.
[https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnhyC3EI9yAy6kDgaHu0RxQgy3L5GQ4ioLQBsg=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj]<https://www.youtube.com/channel/UC6DFAHUPqzICW9T1GcjbCGQ>
Jærbiblioteka - YouTube<https://www.youtube.com/channel/UC6DFAHUPqzICW9T1GcjbCGQ>
Biblioteka i Time, Sola og Klepp sin digitale publiseringsplattform.
www.youtube.com

[Fugl]

Med vennleg helsing

Aud Jorunn Haugen Hakestad
Biblioteksjef
tlf. 97731254

Klepp bibliotek tlf. 51429870
www.klepp.kommune.no<https://www.klepp.kommune.no/>
www.kleppbibliotek.no<http://www.kleppbibliotek.no>Ver klar over at epost til og frå Klepp kommune i utgangspunktet er journalpliktig etter arkivlova og også vil vera eit offentleg saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter reglane i offentleglova
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211021/c80a41e8/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: program111121.pdf
Type: application/pdf
Size: 1767678 bytes
Desc: program111121.pdf
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211021/c80a41e8/attachment-0001.pdf>


More information about the Biblioteknorge mailing list