Bibliotek i Hurdalsplattformen

Vegard Krog Petersen vegard-krog.petersen at sarpsborg.com
Wed Oct 13 14:08:28 CEST 2021


2 innførsler:


  *   Styrkje litteraturformidlinga, blant anna gjennom innkjøpsordningane og ein ny leselyststrategi, og jobbe for fleire meiropne bibliotek.
  *   Sikre at alle elevar har tilgang til skulebibliotek.
Ellers:
        * Leggje fram ei boklov som sikrar fastprissystemet.

Mvh
--
Vegard Krog Petersen, Rådgiver
Systemansvarlig bibliotek & fagredaktør nettportal
Sarpsborg hovedbibliotek, pb.222, 1702 Sarpsborg
tlf.: 69 11 60 70, vkp at sarpsborg.com<mailto:vkp at sarpsborg.com>
Portal: http://sarpsborg.com/bibliotek
[logo2008small]Vi er en miljøfyrtårnbedrift. Fint om du ikke skriver ut denne e-posten.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211013/4f47710c/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1378 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211013/4f47710c/attachment.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list