Nytt nettstudium "Aktiv formidling i folkebibliotek" 20 studiepoeng. Søknadsfrist 1. desember 2021

Kristin Storvig kristo at trondelagfylke.no
Fri Oct 8 14:54:28 CEST 2021


Ønsker du å lære mer om formidling i folkebibliotek?
Nettstudiet «Aktiv formidling i folkebibliotek» (20 stp) tilbys fra Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet, etter initiativ fra fylkesbibliotekene i Norge. Det er prosjektet «Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF)» som har gjort utvikling av nettstudiet mulig. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket, som del av Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023. Et av målene i strategien er «at bibliotekene skal nå nye brukere med litteratur og lesing, legge til rette for kunnskapsformidling og at bibliotekenes digitale samlinger skal økes.»

Del 1 «Aktiv formidling» gjennomføres i vårsemesteret og gir 10 studiepoeng. Aktiv formidling er også overbygning for studiet.

Del 2 «Digital formidling» gjennomføres i høstsemesteret og gir 10 studiepoeng.

Du søker om opptak via Oslo Met sine sider. Finn mer informasjon om studiet og hvordan du søker om studieplass her<https://bibliotekutvikling.no/formidlingskompetanse/formidlingskompetanse-i-bibliotek/nytt-nettstudium-aktiv-formidling-i-folkebibliotek/>.
Les mer om FiF-prosjektet her: https://bibliotekutvikling.no/formidlingskompetanse/

Velkommen som søker!

Med vennlig hilsen
Kristin Storvig

[cid:image001.png at 01D7BC52.9D25A870]

Kristin Storvig
Seniorrådgiver
Seksjon fylkesbiblioteket
Skype: kristo at trondelagfylke.no<sip:kristo at trondelagfylke.no>
74 17 53 42 / 909 89 407
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211008/c9e5e840/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 20018 bytes
Desc: image001.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211008/c9e5e840/attachment-0001.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list