[Biblioteksystem] Forbedring av Ebook Central-funksjon: - kan du tenke deg å stemme på denne saken? (fwd)

Thomas Gramstad thomas.gramstad at ub.uio.no
Fri Oct 1 20:44:39 CEST 2021


Til kolleger i bibliotek som abonnerer/har kj?pt e-b?ker i ProQuest Ebook Central,

Mange av oss har ?nsket en mulighet i Ebook Central for ? kunne sette seg p? venteliste p? ?utl?nte?, dvs fullt nedlasta e-b?ker som ikke er tilgjengelig p? mange dager/timer, noe som kan v?re frustrerende for studenter og fagansatte. Og/eller en mulighet for ? kunne f? et varsel om n?r e-boka er ledig igjen, for ? slippe ? overv?ke det selv, slik man m? n?.

Vi har tatt opp dette med v?re kontaktpersoner i ProQuest, og de har bedt oss legge inn et forslag i ProQuests egen Idea Exhange.
Der ligger det allerede et forslag (se lenka under) om ?notification?-mulighet, noe ProQuest har svart (sent 2020) at de vil vurdere, men de ber om flere stemmer.
Jeg sendte ut en epost i den internasjonale Alma-lista for noen dager siden, og det har allerede bidratt til flere stemmer for forslaget, veldig bra!

Hvis flere av dere kunne tenke dere ? stemme p? forslaget, s? er det st?rre mulighet for ? f? ProQuest til ? etterkomme ?nsket, og p? samme sak sp?rres det ogs? om muligheten for venteliste.

https://ideas.proquest.com/forums/915001-ebook-central/suggestions/40645606-ability-to-sign-up-for-notification-when-an-ebook<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fideas.proquest.com%2Fforums%2F915001-ebook-central%2Fsuggestions%2F40645606-ability-to-sign-up-for-notification-when-an-ebook&data=04%7C01%7Canne.c.woje%40nord.no%7C2cc850d6d35d429feb4e08d983dce7a4%7Cfed13d9f21df485d909a231f3c6d16f0%7C1%7C0%7C637685807090607508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=G14dz3U2cLz8aVCEn4BcT5dznAdmRFvRXuN%2FwPSPTzU%3D&reserved=0>


Hilsen
Anne Cathrine Woje
Spesialbibliotekar  //  Universitetsbiblioteket Bod?, Nord Universitet
Epost: anne.c.woje at nord.no<mailto:anne.c.woje at nord.no>
T: +47 75 51 73 71  //  M: +47 91 67 59 79
www.nord.no<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2FNV68BwuVAE5QSx&data=04%7C01%7Canne.c.woje%40nord.no%7C2cc850d6d35d429feb4e08d983dce7a4%7Cfed13d9f21df485d909a231f3c6d16f0%7C1%7C0%7C637685807090617500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=L%2FaH2zsZqwBhAI6%2BMbx%2F2ljZOR7gc9mGguMDd1C5v8I%3D&reserved=0>

[cid:image001.png at 01D7B5D5.A8183820]-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211001/6388d7b4/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 9970 bytes
Desc: image001.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211001/6388d7b4/attachment.png>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
Biblioteksystem mailing list -- biblioteksystem at unit.no
To unsubscribe send an email to biblioteksystem-leave at unit.no


More information about the Biblioteknorge mailing list