Nettkurs i lesersørvis med digitale samlinger i oktober og november v/ Trøndelag fylkesbibliotek

Ingrid Ericson ingeri at trondelagfylke.no
Tue Sep 28 12:56:04 CEST 2021


Om noen utom Trøndelag har lyst til å være med på digitale samlinger samtidig som dere tar nettkurset i lesersørvis? Vi har plass.
Nettkurs i lesersørvis med digitale samlinger (pameldingssystem.no)<https://trondelag.pameldingssystem.no/nettkurs-i-lesersorvis-med-digitale-samlinger-1>
Men du kan ikke tenke deg om veldig lenge. Påmeldingsfrist fredag 1. oktober.

Med vennlig hilsen
Ingrid Ericson
Tlf:  74 17 53 37 / 992 97 731
Fra: Ingrid Ericson
Sendt: onsdag 8. september 2021 13:52
Til: Emne: Nettkurs i lesersørvis med digitale samlinger i oktober og november

Til folkebibliotek i Trøndelag
Vil du ta nettkurset i lesersørvis samtidig med flere? Se her: Nettkurs i lesersørvis med digitale samlinger (pameldingssystem.no)<https://trondelag.pameldingssystem.no/nettkurs-i-lesersorvis-med-digitale-samlinger-1>
Med vennlig hilsen
Ingrid Ericson

[cid:image001.png at 01D789F9.23252D60]

Ingrid Ericson
Rådgiver
Seksjon fylkesbiblioteket
Skype: ingeri at trondelagfylke.no<sip:ingeri at trondelagfylke.no>
74 17 53 37 / 992 97 731
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210928/934dc5f1/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 20018 bytes
Desc: image001.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210928/934dc5f1/attachment-0001.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list