Biblioteksjef i Ålesund, nokon?

Sunniva Rogne sunniva.rogne at hotmail.no
Fri Sep 24 08:02:43 CEST 2021


No har du sjansen til å få ein spanande, utfordrande, viktig og meiningsfull bibliotekleiarjobb i Ålesund, perla på Nordvestlandet!
Ledig stilling som biblioteksjef i nye Ålesund kommune.
Utvida søknadsfrist 10. oktober.

Sjå utlysing her:
https://6325.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4418964051?language=nn&link_source_id=0
[https://recruiterprod.blob.core.windows.net/advertimages/6325/2021/8/17/633e7667-79dc-43cd-8098-65f350443423/160x140]<https://6325.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4418964051?language=nn&link_source_id=0>
Biblioteksjef<https://6325.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4418964051?language=nn&link_source_id=0>
Verksemd innbyggartorg: Ålesund kommune er vidstrekt og innbyggjartorg tar i vare bindeleddet mellom lokalmiljøa og den store kommunen. Vi arbeider tett på innbyggjarane og det frivillige gjennom fem innbyggartorg og 11 bibliotek. Vi legg vinn på samarbeid på tvers. Verksemda består av bibliotek, frivillegsentral og innbyggarservice og har ei stor kontaktflate som vi tar vare på i kommunen sitt arbeid med å utvikle medborgarskap som ressurs.Bibliotek: Ålesund bibliotek består av hovudbibliotek, 10 avdelingsbibliotek, derav 5 kombinasjonsbibliotek, og fengselsbibliotek. Ålesund kommune er inne i eit spennande arbeid med å etablere seg som ny storkommune. Biblioteket har ei etterspurt rolle i mykje av utviklingsarbeidet.   Vi ser etter ein utviklingsorientert lagspelar som kan tenke heilskap, trivast i stadig endring og har evne til å leie kompetente fagfolk. Biblioteksjefen vil inngå som ein av to avdelingsleiarar i verksemd innbyggartorg. Verksemda er ein del av kommunalområdet kultur og m
6325.webcruiter.no

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210924/f8e2961b/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list