SV: Bibliotekseminaret i Stavanger 2021 - Biblioteket som demokratisk arena - påminnelse

Britt Ellingsdalen Britt.Ellingsdalen at rogfk.no
Thu Sep 23 12:15:35 CEST 2021


Det kan du si! Særlig med tanke på at det var på bibliotekettarsaka vi ble oppmerksomme på artikkelen Den digitale offentligheten i kultur og bibliotekpolitikken<https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/10642/9652>, inspirasjonen til dette seminaret og til mye annet vi drar i gang i Rogaland. Det ville sikkert blitt et enda bedre seminar hvis vi hadde hatt Anders Ericson med oss.


Med vennlig hilsen

Britt Ellingsdalen
Fylkesbiblioteksjef
Avdeling for kultur og næring

M + 47 950 679 79
www.rogfk.no<http://www.rogfk.no>


[cid:image001.jpg at 01D7B074.B61B5B20]Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegne av Frode Bakken via Biblioteknorge
Sendt: tirsdag 21. september 2021 22:05
Til: frilanders at gmail.com; biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Emne: SV: Bibliotekseminaret i Stavanger 2021 - Biblioteket som demokratisk arena - påminnelse

Litt vanskelig å forstå at ikke Anders Ericson er invitert som innleder/kommentator til bibliotekseminaret i Stavanger!

Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no>> På vegne av Anders Ericson via Biblioteknorge
Sendt: mandag 20. september 2021 13:57
Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
Emne: Re: Bibliotekseminaret i Stavanger 2021 - Biblioteket som demokratisk arena - påminnelse

Endå eit innspel til demokratidebatten:
https://bibliotekettarsaka.com/2021/09/20/kva-vi-ogsa-bor-snakke-om-nar-vi-snakkar-om-biblioteket-som-demokratisk-arena-2%EF%BF%BC%EF%BF%BC/<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F2021%2F09%2F20%2Fkva-vi-ogsa-bor-snakke-om-nar-vi-snakkar-om-biblioteket-som-demokratisk-arena-2%25EF%25BF%25BC%25EF%25BF%25BC%2F&data=04%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7C6bb009e59a0844363e2d08d97c2dc818%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637677358344223298%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=geaUK3Ghdi6cQAk1D5vgVXy4F1l3nnDaF5CP1SShN2U%3D&reserved=0>

Hilsen
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F&data=04%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7C6bb009e59a0844363e2d08d97c2dc818%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637677358344233255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bZu1mq5XBkaxk26hopHrS6oXeL5zH%2BpdAICntdhFjUA%3D&reserved=0>________________________________

Hvis du ikke er rett mottaker til denne e-posten, vennligst kontakt avsender, og slett e-posten.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210923/491d382d/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 18550 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210923/491d382d/attachment-0001.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list