Invitasjon til seminar om meråpne bibliotek og personvernkonsekvenser 26.10. - påmeldingsfrist 21.10.

Elin Westgård Hansen elinh at viken.no
Thu Sep 23 09:51:04 CEST 2021


Til folkebibliotek, biblioteksjefer og vgs-bibliotek

I forbindelse med Nasjonal sikkerhetsmåned inviterer vi til seminaret Meråpne bibliotek og personvernkonsekvenser, der vi ser på hva et meråpent bibliotek må ta hensyn til i forhold til personvern/DPIA.

Tid: Tirsdag 26. oktober 2021 kl. 09.00-14.30
Sted: Teams

Meld deg på her<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1N1QPaEAt0qXiN7PFKhyj4QSYT2bfbNNsNScBJ4IgR5UNTM5OFkxQ0ZLVFk3NzZSUlRDMVlBV1ZSRi4u>

Det er fint om du deler invitasjonen med egne kolleger og andre ansatte i kommunen dette kan være aktuelt for. Velkommen!

Med vennlig hilsen

Anette Vatnebryn
Rådgiver
Viken fylkesbibliotek, seksjon bibliotek og samfunn

Direkte:   32 30 32 18
Web:        vikenfylkesbibliotek.no<https://vikenfylkesbibliotek.no/>

[cid:image001.jpg at 01D7AF8B.09F2C8E0]

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210923/f265e0ae/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3623 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210923/f265e0ae/attachment-0001.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Invitasjon til seminar om meraapent og personvernkonsekvenser.pdf
Type: application/pdf
Size: 615524 bytes
Desc: Invitasjon til seminar om meraapent og personvernkonsekvenser.pdf
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210923/f265e0ae/attachment-0001.pdf>


More information about the Biblioteknorge mailing list