Hovedbibliotekar med kompetanse i digitale ressurser

Anna Løken anna.loken at inn.no
Tue Sep 14 11:14:00 CEST 2021


Høgskolen i Innlandet har en ledig stilling som hovedbibliotekar på studiestedsbiblioteket for Rena og Evenstad. Vedkommende skal lede en dyktig og hyggelig gjeng på 6 medarbeidere. I tillegg er administrasjon og utvikling av høgskolebibliotekets digitale samlinger (databaser, e-bøker etc.) lagt til stillingen, i samarbeid med en arbeidsgruppe.

Høgskolebiblioteket er på alle høgskolens studiestedene, med utstrakt samarbeid på tvers, med kvalitet, godt arbeidsmiljø, arbeidsglede og kontinuerlig utvikling som ledestjerner.

Velkommen som søker!
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/211303/hovedbibliotekar[cid:image001.png at 01D7A957.B6FCD1F0]med vennlig hilsen

Anna Løken
Bibliotekdirektør
Forskningsseksjon
Telefon: 62430152| Mobil: 450 66 919
E-post: anna.loken at inn.no<mailto:anna.loken at inn.no>
Besøksadresse: Terningen Arena, Elverum
www.inn.no<https://www.inn.no/> | postmottak at inn.no<mailto:postmottak at inn.no>


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210914/7c1b3db7/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 6130 bytes
Desc: image001.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210914/7c1b3db7/attachment.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list