Nå har du mulighet til å søke jobb i Norges største fylkesbibliotek

Karianne Albrigtsen Aam kariannea at viken.no
Mon Sep 13 15:13:15 CEST 2021


Viken fylkesbibliotek har to ledige stillinger i seksjon for bibliotek og samfunn. Stillingene har digital bibliotekutvikling til felles - har du interesse for det og ønsker deg en utfordrende og interessant arbeidshverdag i et sterkt faglig fellesskap, så er søknadsfristene på disse to stillingene allerede den 16. og den 17. september! Vi har arbeidssteder i Drammen, på Kjeller i Lillestrøm og i Fredrikstad.

Har du interesse for oppgaver som å:

 *  utvikle, forvalte og vedlikeholde bibliotekenes digitale tjenester og plattformer
 *  skape kompetanse- og formidlingstiltak
 *  bidra til innovasjon i tett samarbeid med bibliotekene og andre aktører
Søk på stilling som rådgiver bibliotekutvikling!<https://906050.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4397217533?language=nb&link_source_id=0>
Har du interesse for oppgaver som å:

 *  lede og gjennomføre små og store digitale bibliotekprosjekter
 *  utvikle og vedlikeholde bibliotekenes digitale tjenester og plattformer
 *  skape kompetanse- og formidlingstiltak
 *  bidra til innovasjon i tett samarbeid med bibliotekene og andre aktører
 *  sammen med organisasjonen søke etter områder hvor vi kan effektivisere og hente ut gevinster ved å benytte digitale verktøy
Søk på stilling som rådgiver digitale bibliotektjenester!<https://906050.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4420691517?language=nb&link_source_id=0>


Vennlig hilsen

Karianne A. Aam
seksjonsleder bibliotek og samfunn
Viken fylkesbibliotek

mobil:   996 94 382
web:    www.viken.no<http://www.viken.no/>

[cid:image001.png at 01D7A8B1.E0266790]

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210913/27919b8b/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 7675 bytes
Desc: image001.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210913/27919b8b/attachment-0001.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list