=?iso-8859-1?Q?Fr=F8bibliotek, _3_D-print_og_tips_om_det_gr=F8nne_skiftet?=

Aina Jensen Aina.Jensen at nes.kommune.no
Wed Sep 1 11:01:34 CEST 2021


Att. Jan HolmNes bibliotek har åpnet frøbibliotek i samarbeid med Nes Hagelag og Naturvernforbundet i Nes, sistnevnte stiller med blomsterengfrø.

Samarbeidet strekker seg også ut på bibliotekets terrasse hvor man kan nyte både en god bok og spiselige vekster i grønne, blomstrende omgivelser. Hagelaget har holdt kurs om denslags terrassehager her i sommer.Vi er i startgropen med prosjektet "Energi og klima - nytten av lokale tiltak" støttet av nasjonalbiblioteket.

Her har vi en rekke samarbeidspartnere og prosjektet skal løpe helt til utgangen av 2022.Hilsen fersk biblioteksjefAina JensenOpprinnelig melding-----

Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no>> På vegne av Jan Holm via Biblioteknorge

Sendt: mandag 16. august 2021 20:08

Til: Biblioteknorge at mailman.kunnskapsallmenning.no<mailto:Biblioteknorge at mailman.kunnskapsallmenning.no>

Emne: Frøbibliotek, 3 D-print og tips om det grønne skiftetHeiJeg er vikarierende redaktør mellom to redaktører i Bibliotekaren. Neste nummer handler om det grønne skiftet, grønn tariff m.m.Det er fint om jeg kan få tilbakemelding om hvilke bibliotek som har frøbibliotek, muligheter for 3 D-print (lokal produksjon fremfor

langtransport) og eventuelt andre tiltak som omhandler «det grønne skiftet».Hvis det er biblioteker med helt spesielle grønne tiltak, vil jeg gjerne ha tips om det.I november har Bibliotekarforbundet en tillitsvalgtkonferanse, der første dag omhandler bærekraft og bibilotek, den andre bærekraft og arbeidsliv, begge viktige temaer for nåtidens og fremtidens bibliotekarer.Ser frem til å få tilbakemeldinger fra dere!Mvh

Jan Holm

(kortvarig redaktør)

--

Biblioteknorge mailing list

biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mFh2G-0002y1-3O&i=57e1b682&c=YMUMbrUzBH64gRqktR6tNWCDWbGF37M9JlMVS0eMPS4aOTXwpa29zNPDhXuQEtUGPyMlHroH04ViJHZxm83UOYlsrCIhQ_lxemEj4GS7Q8fS1XYM-OI_JKBvh6QTnrtFbPFPeOIhIiaNkALbQba35jDKURFlv6r868DfTNYuAggBVSRyf1Y2ReSjAuS7rSADG8ry2m0qpiEyXrdqNlJMfCII8GOJpHuNSNpV5bzXl99DPG0VTGhkC1eWyCbMm7ZMHK-j0IQdPkf4CO7iUpky37pO9hWbGU5EZxCEZuF6fKo

Med vennlig hilsen

Aina Jensen
Nes bibliotek
Biblioteksjef

Telefon: 66104242/ Mobil: 90074888

www.nes.kommune.no<http://www.nes.kommune.no/>
Aina.jensen at nes.kommune.no<mailto:Aina.jensen at nes.kommune.no>


[cid:image001.png at 01D79F1F.BF648F00] [cid:image002.png at 01D79F1F.BF648F00]

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210901/c3f7edad/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 8060 bytes
Desc: image001.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210901/c3f7edad/attachment-0002.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.png
Type: image/png
Size: 8181 bytes
Desc: image002.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210901/c3f7edad/attachment-0003.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list