Masterstipend

Ann Berit Hulthin abh at norskbibliotekforening.no
Fri Aug 27 10:14:17 CEST 2021


Stipend til masterstudent i bibliotek- og informasjonsvitenskap (medie- og dokumentasjonsvitenskap)Norsk Bibliotekforening lyser ut et stipend på kr. 20 000,- til en student som vil skrive sin masteroppgave om tema innenfor ett av følgende områder:

·     Folkebibliotek og innbyggertorg

·     Mobile bibliotekvirksomheter

·     UH-bibliotek og forskningsstøtteOm søknaden
Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av motivasjonen for å søke, en CV, oppdatert karakterutskrift og en kort beskrivelse som avgrenser tema med problemstillinger og en støtteerklæring til prosjektet fra en veileder.


Mottaker av stipendet vil få mulighet til å diskutere faglige problemstillinger med styret i Norsk Bibliotekforening, tilgang til nettverk, hjelp til utsendelser og vil kunne delta på interne arrangement i foreningen.Stipendet utdeles i to deler, halvparten gis når studenten har fått klarsignal fra veileder og oppgaveskrivingen starter, resten når oppgaven er innlevert. Vi stiller krav om at oppgaven fullføres innen rimelig tid og oppnår karakteren C eller bedre, for at siste del av stipendet skal utbetales. Studenten har forplikte seg til å formidle resultatene enten ved å publisere en artikkel i et fagtidsskrift, et foredrag eller i en annen form.Søknaden sendes på e-post til kontakt at norskbibliotekforening.no<mailto:kontakt at norskbibliotekforening.no> og merkes med Masterstipend.

Søknadsfrist: 1. september 2021Med vennlig hilsen

Ann Berit Hulthin
generalsekretær
Norsk Bibliotekforening
Universitetsgata 14, 0164 Oslo
23 24 34 30 / 977 79 547
norskbibliotekforening.no<http://norskbibliotekforening.no/>
[Justert logo NBF 2020]

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210827/99eb520c/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 5750 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210827/99eb520c/attachment-0001.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list