ledig stilling som biblioteksjef i Nærøysund på Trøndelagskysten

Morten Olsen Haugen morha at trondelagfylke.no
Fri Aug 27 08:15:11 CEST 2021


Hvis du drømmer om å være med på å utvikle gode bibliotek til å bli enda bedre. Hvis du liker litteraturformidling, barnelitteratur, laks, kystnatur og trøndere. Da er dette jobben for deg!

https://790000.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4423499170?link_source_id=0<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F790000.webcruiter.no%2FMain%2FRecruit%2FPublic%2F4423499170%3Flink_source_id%3D0&data=04%7C01%7Cmorha%40trondelagfylke.no%7C426bccfa0d8f48e8031408d96896326d%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637655816561877250%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=96N78ebeJmbn6BHvI6NX%2BSeRekUuQm0dlORBWHDlw48%3D&reserved=0>
Med vennlig hilsen
Morten Olsen Haugen

[cid:image002.png at 01D79B1B.A75DE5D0]

Morten Olsen Haugen
Seniorrådgiver
Seksjon fylkesbiblioteket
Skype: morha at trondelagfylke.no<sip:morha at trondelagfylke.no>
74 17 53 45 / 415 17 633
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210827/6232cc4d/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.png
Type: image/png
Size: 20018 bytes
Desc: image002.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210827/6232cc4d/attachment-0001.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list