Frøbibliotek, 3 D-print og tips om det grønne skiftet

Jan Holm jan.holm at online.no
Mon Aug 16 20:08:18 CEST 2021


Hei

Jeg er vikarierende redaktør mellom to redaktører i Bibliotekaren. Neste 
nummer handler om det grønne skiftet, grønn tariff m.m.

Det er fint om jeg kan få tilbakemelding om hvilke bibliotek som har 
frøbibliotek, muligheter for 3 D-print (lokal produksjon fremfor 
langtransport) og eventuelt andre tiltak som omhandler «det grønne 
skiftet».

Hvis det er biblioteker med helt spesielle grønne tiltak, vil jeg gjerne 
ha tips om det.

I november har Bibliotekarforbundet en tillitsvalgtkonferanse, der 
første dag omhandler bærekraft og bibilotek, den andre bærekraft og 
arbeidsliv, begge viktige temaer for nåtidens og fremtidens bibliotekarer.

Ser frem til å få tilbakemeldinger fra dere!

Mvh
Jan Holm
(kortvarig redaktør)
More information about the Biblioteknorge mailing list