RE: Forespørsel om samarbeid med biblioteker

Pål Magnus Lykkja p.m.lykkja at ub.uio.no
Wed Aug 4 10:36:53 CEST 2021


Hei Lucas og Biblioteknorgelista

Så utruleg spanande initiativ, biblioteket er ein god arena for kunnskapsutviklinga i samfunnet, og serleg i samband med digitalisering av utdanning og kurs som vert stadig meir effektivt.

Eg kan gjerne prøve å bidra med litt biblioteksrelevant rettleiing for afrikanske ungdommar og studentar dersom det er i Oslo-området.

Venleg helsing
Pål Magnus Lykkja
Universitetsbibliotekar 
Universitetsbiblioteket i Oslo

-----Original Message-----
From: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> On Behalf Of Lucas Kaze via Biblioteknorge
Sent: Wednesday, August 4, 2021 8:11 AM
To: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Subject: Forespørsel om samarbeid med biblioteker


Hei, Vedlagt er forespørsel om samarbeid med offentlige biblioteker.

---------------------------------
Ha en fin dag - Have a nice day

Lucas Kaze
Mobil:+47 91575706
www.afrikahuset.no


More information about the Biblioteknorge mailing list