Kritisk modellforståelse av digitalisering i høyere utdanning

Helge Høivik helge at oslomet.no
Sat Jul 31 14:26:01 CEST 2021


For den som vil grave litt dypere i hva jeg tror nå skjer i høyere utdanning, har jeg skrevet et litt lengre blogginnlegg med inspirasjon fra en NTNU-rapport om det stort anlagte og nå nedlagte Drive-initiativet og fra vårt eget arbeid med MOOCAHUSET/Bokskapet ved OsloMet.

Det er aktualisert av pågående innspill i «Klassekampen» rundt forlagenes surmuling over NDLA. Nå står lavere og høyere undervisningstrinn for tur.

Bibliotekene har en betydningsfull rolle å spille i dette, men man må være «strategisk aktør» når nå det «gutenbergske tekstuniverset» er i slik en rask omdanning.

http://moocahuset.no/?p=29010

hilsen
Helge Høivik
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210731/23fc893b/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list