Norsk Bibliotekforening søker rådgiver/utreder

Ann Berit Hulthin abh at norskbibliotekforening.no
Wed Jul 28 09:00:43 CEST 2021


Hei
Spennende jobb med kommunikasjon, prosjekter- og utredningsoppgaver i Norsk Bibliotekforenings sekretariat. Søknadsfrist 15. august.
Les annonse her: https://norskbibliotekforening.no/vi-soker-radgiver-utreder/

Med vennlig hilsen

Ann Berit Hulthin
generalsekretær
Norsk Bibliotekforening
Universitetsgata 14, 0164 Oslo
23 24 34 30 / 977 79 547
norskbibliotekforening.no<http://norskbibliotekforening.no/>
[Justert logo NBF 2020]

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210728/6560c5ee/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 5750 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210728/6560c5ee/attachment.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list