(Klippe - klippe.) Ikke bryt båndet mellom bibliotek og de digitale kunnskapsbærere

Helge Høivik helge at oslomet.no
Tue Jul 13 13:07:21 CEST 2021


Hvem forvalter kunnskapen?

Å håndtere dokumenter er en av de typiske bibliotekfaglige oppgavene. Her har vi over flere år sett utfordrende tendenser, som nå vokser seg sterkere i bakkant av Covid-pandemien.

Det gjelder studieadministratorer og deler av lederskapet i UH-systemet som vil kutte båndet mellom bibliotekets liberale og åpne tilgang til vitens-kilder, og de digitale dokumentformene som bærer denne kunnskapen.

Kunnskapsforvaltningen må fortsatt ligge i partnerskapet mellom fagenes egne spesialister og de dokumentfaglige spesialistene i det norske biblioteksystemet. Det gjelder forholdet til 300.000 studenter og trolig de over 20.000 fagskolestudentene, deres lærere og arbeidsgivere.

De betjenes av UB-ene og fagbibliotek. Folkebibliotekene har spilt og vil spille en økende rolle på feltet.

Dette er blitt et viktig avsnitt for å fremme bibliotekets samfunnsgavn. Ikke sove i timen!

http://moocahuset.no/?p=28566

Helge Høivik
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210713/ab7f9674/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list