Pride på bibliotet

Helge Skurtveit Helge.Skurtveit at vlfk.no
Tue Jun 29 08:51:01 CEST 2021


Pride på biblioteknettstaden

Bibliotekutvikling Vestland har publisert ein artikkel med tittelen «Pride – å feire kjærleiken».Artikkelen har lenker til nettstadar, bok- og filmlister og e-bokutlånet vårt.

Pride i juni er snart over, men del gjerne teksten og legg ved forklaring til eige e-bokutlån, eller bruk dette som inspirasjon for å lage ein eigen variant.

 Artikkelen slik han er på Samnanger bibliotek sin nettstad: https://www.samnangerbibliotek.no/2021/06/23/pride-a-feire-kjaerleiken/?fbclid=IwAR0Gf8J4SB0TQh3o7lMyWDW6dCjHFC8eQ0HNpasAS1pEOeIy1B_0N5UMjnU

I artikkelbasen: https://bibliotekartiklar.no/Med helsing

Helge Skurtveit

seniorrådgjevar

Seksjon for bibliotekutvikling

Avdeling for kultur, idrett og inkludering

[cid:63999408-8420-4131-9eae-92863852220d]

Tlf: 959 22 119
www.vestlandfylke.no<http://www.vestlandfylke.no/>

Ver merksam på at all dialog på e-post kan bli journalført.


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210629/1ed746e5/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: pastedImagebase640.png
Type: image/png
Size: 5881 bytes
Desc: pastedImagebase640.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210629/1ed746e5/attachment.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list